100 milyon liralık kripto para bloke edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) milli güvenliğe kast eden FETÖ ve benzeri yapıların kripto varlık piyasasındaki finans ağını çözüyor. Pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurtdışına çıkarmak isteyen şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK bazılarının Amerikan borsasına gönderilmeye çalışıldığını belirledi. Kurul, kripto varlık yoluyla terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda arka arkaya bir dizi adımı devreye aldı.

PAYLAŞ

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, spor kulüpleri, noterler ile aynı yükümlülükler altına alınarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU 
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; MASAK, birinci adımda kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayımlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları belirledi.

Söz konusu düzenlemeyle milli güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve benzeri yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.

Ardından da terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 2021-2025 Strateji Belgesi'ni açıkladı. Strateji Belgesi'ndeki bazı önemli başlıklar şöyle:

Kolluk teşkilatlarında mali suç ve suç gelirleri ile mücadele ve terörizmin finansmanı birimlerinde görev yapan personele yönelik mali soruşturma eğitimi verilecek. Hizmet içi mali soruşturma rehberleri hazırlanacak ve değişen risk algısı ekseninde güncellenecek.

Yüksek riskli kategoride yer alan suçlarla, nakit kontrolleri kapsamında açılmış olan adli soruşturmaların derinleştirilmesi neticesinde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçlardan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olarak değerlendirilecek.

EL KOYMA VE MÜSADERE İSTATİSTİKLERİ 
Aklama ve terörizmin finansmanı soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan yargı mensuplarının yargısal performansına esas terfi kriterleri dosya sayısı ve iş yoğunluğu da gözetilerek yeniden belirlenecek.

Yürütülen adli soruşturmalarda el koyma tedbirinin uygulanması ve müsadere tedbirine ilişkin mahkemeden talepte bulunulması hususları öncelikli olarak değerlendirilecektir.

El koyma ve müsadere istatistikleri Tehdit Çalışma Grubuna sunulacak, bu Grup tarafından hazırlanacak suç eğilimlerini ve işleniş biçimlerini gösteren tipoloji rehberlerinde iyi uygulama örneklerinden de yararlanılacak.

YAPTIRIMLAR YAKINDAN İZLENECEK 
Kazanç müsaderesi tedbirinin etkinliğini sağlamak amacıyla farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak. Kazanç müsaderesi uygulanan vakalara ilişkin istatistiki veriler Tehdit Çalışma Grubuna sunulacak.

Hedeflenen mali yaptırımların etkili uygulanması için Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu üyelerinin bağlı olduğu kurumların temsilcilerinden oluşan Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu oluşturulacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine veya yabancı devletlere iletilen listeleme önerilerinin takibi yapılarak geri bildirim alınması sağlanacak, olası eksikliklerin giderilmesine ilişkin tedbirler alınacak ve konu Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu'nun bilgisine sunulacak.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN