15 Maddelik Torba Teklif Mecliste

DÜNYA'nın hafta başında duyurduğu, matrah ve stok affı düzenlemesi ile borç yapılandırmasını içeren 15 maddelik torba teklif Meclis'e sunuldu.

İş dünyasının uzun süredir beklediği matrah ve stok affı düzenlemesi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Aynı teklifte vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin geçen yıl çıkarılan düzenlemenin benzeri bir yapılandırma daha yapılacak.

Kanun teklifinin genel esaslarını düzenleyen 1’inci maddesine göre ağırlıklı olarak 30 Nisan 2021 tarihinden önce oluşan borçlar ve faizleri yapılandırma kapsamında olacak:

30 Nisan 2021 tarihinden önceki döneme ilişkin beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zammı.

2021 yılına ilişkin 30 Nisan 2021 öncesi tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit hariç) 30 Nisan 2021 öncesi yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile idari para cezaları...

Yapılandırmayı düzenleyen 2’nci maddeye göre şu borçlar kapsamda olacak:

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz gelmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları, çeşitli idari para cezaları, Ticaret Bakanlığı’nın takibini yaptığı gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı ile bunlara bağlı faiz ve cezalar, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler, ödenmemiş su, atıksu bedelleri, katı atık bedelleri.

MATRAH ARTIRIMI VERGİLENDİRECEK

Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.
Artırılan matrahlar yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsamda artırılan matrah, 2020 için 127 bin 500 liradan, 2019 için 112 bin 400 liradan, 2018 için 105 bin 800 liradan az olamayacak. Ancak matrah artırımı yapılan yıl için beyannamesini zamanında vermiş ve vergisini ödemiş olanlar ise yüzde 15 vergiye tabi tutulacak.

SİCİL AFFININ DETAYLARI 

Anapara ve taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

 

Bakmadan Geçme