AB zorla çalıştırılanların ürettiği ürünleri yasaklayacak

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Birlik pazarında zorla çalıştırılarak üretilen ürünleri yasaklayacak yasa konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, zorla çalıştırma kullanılarak üretilen herhangi bir ürünün AB pazarına sürülmesi, piyasaya sunulması, ithal veya ihraç edilmesi yasak kapsamına girecek.

AB Komisyonu, uluslararası kuruluşların raporları da dahil olmak üzere, zorla çalıştırma riskleri hakkında doğrulanabilir ve düzenli olarak güncellenen bilgileri içeren bir veri tabanı oluşturacak.

Ayrıca, AB Komisyonu farklı zorla çalıştırma türlerine son verilmesi için şirketler ve yetkili makamlara yönelik kılavuz ilkeler hazırlayacak.

Zorla çalıştırmanın bir üye ülke topraklarında olması durumunda o ülkedeki yetkili makam soruşturmaları yönetecek. AB Komisyonu, Birlik toprakları dışındaki soruşturmaları yürütecek.

Zorla çalıştırılarak üretilen bir ürünün yasaklanması, geri çekilmesi ve imha edilmesi konusundaki nihai karar soruşturmayı yürüten makam tarafından verilecek.

Bir ulusal makam tarafından alınan karar, karşılıklı tanınma ilkesine dayalı olarak diğer tüm üye ülkelerde geçerli olacak.

Söz konusu yasak, AB içinde ve dışında zorla çalıştırılarak üretilen mal veya parçaları yurt dışında zorla çalıştırılarak üretilen ürünlere de uygulanacak.

Yasa, bu aşamadan sonra üye ülkeler ve AP tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB verilerine göre dünya genelinde 27,6 milyon kişi zorla çalıştırılıyor.

Bakmadan Geçme