AGİ düğümü çözülüyor

Milyonları ilgilendiren teklif AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Son torbada asgari ücretten vergi kesilmemesi, asgari ücretten fazla maaş alanlara ise 'Asgari Geçim İndirimi' ödenmesi gibi konular da yer alıyor.

AK Parti, asgari ücretten vergi kesilmemesi, asgari ücretten fazla maaş alanlara ise ‘Asgari Geçim İndirimi’ ödenmesi uygulamasına devam edilmesine ilişkin torba teklifi TBMM Başkanlığına sundu. Teklif ile ayrıca savunma sanayi projelerine yönelik KDV istisnası getirilmesi, BOTAŞ’ın kamuya olan borçlarının silinmesi öngörülüyor.

Teklife göre 2021 yılı bütçesinde oluşan gelir fazlasının kamu kurumlarına ödenek olarak aktarılmasına Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor. Yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için de evlerin çatılarına kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 20 kilovat olarak değiştiriliyor.

Kanun teklifi ile getirilen düzenlemeler şöyle: 

4.253 LİRA SINIR OLACAK

Asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlardan vergi kesintisi devam edecek. Bu durumda olanlardan kesilen gelir vergisinin bir kısmı mevcutta olduğu gibi AGİ yoluyla iade edilecek. Ödedikleri vergi dolayısıyla net ücreti 4 bin 253 liranın altına düşenlere ise ilave AGİ verilecek. Böylece çalışanların net ücretinin 4 bin 253 liranın altına düşmeyecek.

SUİSTİMAL EDENE CEZA 

Bu arada, gelir vergisi muafiyetini suiistimal edenlere yönelik de tedbir getiriliyor. Buna göre; asgari ücretli olarak çalışılmadığı veya asgari ücretin üzerinde maaş alındığı hâlde, istisnadan yararlanıldığının tespiti durumunda, istisna sebebiyle ödenmeyen vergiler, cezası ve gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKİ 

Yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için gelir vergisinden muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 20 kilovat olarak değiştiriliyor.

SAVUNMAYA KDV İSTİSNASI 

Savunma projeleriyle ilgili KDV istisnasının kapması genişletiliyor. Buna göre Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, KDV’den muaf olacak. 

BOTAŞ’IN BORÇLARI SİLİNİYOR  

BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için şirketin ithalat kaynaklı vergi borçları dâhil, ödenmeyen her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları silinecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde, doğalgaz fiyat artışlarının, tüketiciye kısmi yansıtılmasının BOTAŞ’ın finansal durumunu olumsuz etkilediği ve nakit yönetimini zorlaştırdığı, bu nedenle kurumun kamuya olan borçlarının terkinin amaçlandığı kaydedildi.  

GELİR FAZLASI KULLANILABİLECEK 

2021 yılı bütçesinde oluşan gelir fazlasının kullanılabilmesi için cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Buna göre, 2021 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda yer alan ve gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye cumhurbaşkanı yetkili olacak. AK Parti ekonomi kurmayları, Cumhurbaşkanına verilen gelir fazlasını ek ödenek olarak ekleme yetkisi düzenlemesine ilişkin olarak “Bütçe açığının GSYH’ye oran olarak 2021 yıl sonunda yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesini öngörmekteydi. Bu oran daha sonra cumhurbaşkanının yayınladığı tasarruf tedbirleri ile birlikte yüzde 3,5’e çekilmişti. Yıl sonunda bu oranın da altında gerçekleşmesi bekleniyor. Şimdi yapılacak düzenleme ile, yüzde 3,5’i aşmayacak şekilde oluşacak gelir fazlasının kullanılması öngörülüyor. Bu gelir fazlasının kullanımı doğalgaz zamlarının tüketiciye yansıtılmaması konusunda BOTAŞ’a bir aktarım şeklinde olacak” dedi.  

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE DESTEK 

Kamuya bağlı üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının, 2021’de verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen bu tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

İNDİRİMLİ TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ 

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, taşıma birlik ve kooperatiflerine yapılan destek ödemelerine benzer şekilde, izin almak şartıyla hat kiralayan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere de gelir desteği ödemesi yapabilecek. Buna göre, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullananların sayısı kriterleri esas alınarak, tespit edilecek hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilecek.

Bakmadan Geçme