Ankara'da gündem kırsal kalkınma

 Ankara Kent Konseyi (AKK) sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe kent konseyleriyle iş birliği yaparak Başkent'te kırsal kalkınmayı destekleyen projelere destek olmaya devam ediyor. 

Ankara Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Küçük Üreticiler ve Aile Çiftçiliğinin Desteklenmesi” ile “Üretici Pazarları” projelerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Başkentli çiftçiler, muhtarlar, kooperatif ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda talep ve sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

   Kent yönetiminde sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sürecini başlatan ve Ankara'ya değer katan her projeye destek veren Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent'te kırsal kalkınmayı destekleyecek projelere de öncelik veriyor. 

    AKK Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu tarafından geliştirilen “Küçük Üreticiler ve Aile Çiftçiliğinin Desteklenmesi” ile “Üretici Pazarları” oluşturulması projelerinin masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda üretici kooperatifleri, çiftçiler, kamu kurum ve kuruluşları, ilçe kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri ile muhtarlar bir araya geldi.

Açık masa toplantısı

    AKK ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Alparslan Özcan, Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı Dr. Coşkun Şerefoğlu ve Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Eyidoğan da katıldı.

    AKK Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Sözcüsü Kenan Baydar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda; hatalı tarım politikaları nedeniyle tarım alanlarının azalması, Büyükşehir yasası ve Taşımalı Eğitim Sistemi sonucunda köylerin göç vermesi, üretim maliyetlerinin yüksek olması ve ürünlerin elde kalması nedeniyle köylünün ekonomik olarak yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

    Köyden kente göçün ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çeken AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“8 bin yıldır tarım yapılan bu topraklarda yaşayan insanlar ne oldu da neredeyse dünyanın en pahalı etini ve sütünü tüketir hale geldi? Doğru tarımsal politikalar uygulayarak bu durumu tersine çevirmek elimizde. Bu bizim bu topraklara en büyük borcumuzdur.”

    Türkiye'de ekonominin gelişmesi ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesi için kırsal kalkınmaya ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Yaşadığımız şehir imar düzeninden dolayı sadece yüzde 3'e sıkışmış bir durumda. Gelecekte çocuklarımızda obezite, kalp hastalıkları ve kanser vakalarıyla karşılaşacağız. Bunun kente ekonomik zararları daha üst boyutlarda olacak” uyarısında bulundu.

   Kırsal bölgelerde yaşayan üreticilerin örgütlenmesinin hem ürün verimliliğini hem de kazancı artıracağını ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kooperatifçiliğin kırsal kalkınma çabalarının odak noktası olarak ele alınması elzemdir. Kırsal kalkınmanın temeli çiftçi örgütlenmesidir. Etkin bir örgütlenme, iyi işletilen bir tarım danışmanlığı ve tarımsal pazarlama ağının varlığına bağlıdır. Küçük ve orta boy aile işletmelerinin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmelerinde kooperatiflerin çok önemli görevler yüklenebileceği unutulmamalıdır.”

Çiftçi dostu belediye

    Toplantıya katılan tüm paydaşlar, Ankara’nın genel bir tarım haritası ve tarımsal kalkınma planı olması gerektiğinin altını çizerek, bu konuda AKK ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin inisiyatif alması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

   Büyükşehir Belediyesinin yerli üreticiye kırsal kalkınma kapsamında; Başkent Ankara Kalkınma Projesi'nden arıcılık projesine, çiftçiye tohum hibesi sağlanmasından alım garantili sözleşmeli üreticiliğe kadar birçok konuda destek verdiğini belirten Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Alparslan Özcan, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyemiz kırsal bölgelerdeki küçük aile işletmelerine yönelik yapılan hibe destekli projeler ile girdi maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan tohum, fide ve fidan temini noktasında bu işletmelerin yanında olmakta ve üretimi desteklemektedir. Uyguladığı sözleşmeli üretim modeli ile Pazar noktasında çözüme katkı sunmayı hedeflerken, üretici ve tüketicinin doğrudan aracısız ve komisyonsuz bir araya getirileceği ‘Üretici Pazarı’ için de çalışmalarını sürdürmekte, bu model ile küçük aile işletmelerinin örgütlü üretime geçmesi noktasında kooperatifleşmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalara ek olarak Halk Ekmek marifetiyle Başkent Market modeli kapsamında üreticiden tüketiciye kısa tedarik zinciri de kuruldu.”

Bakmadan Geçme