Anonim şirketlere avukat zorunluluğu

Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sermaye tutarındaki bu artışın avukatları ilgilendiren bir yönü de var.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TTK’nın 332. Maddesindeki en az esas sermaye tutarı A.Ş.’lerde 50 bin TL’den 250 bin TL’ye, Ltd. Şti.lerde ise 10 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltildi.

Aynı Kararla, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan A.Ş.’lerde ise, 100 bin TL olarak öngörülmüş olan en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin TL’ye yükseltildi.

Yalnız A.Ş.’lerin en az sermaye tutarındaki bu artışın avukatları ilgilendiren bir yönü var. Bu da, A.Ş.’lerin avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin tutarla ilgili.

Avu­kat­lık Ka­nu­nu­’­nun 35. mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­na göre, TTK’nın 332. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundalar.

Kanundaki esas sermayenin 5 katından kasıt, TTK’nın 332. Maddesinde öngörülen esas sermayenin 5 katıdır. Dolayısıyla 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren asgari sermayesi 1 Milyon 250 bin TL (250 bin x 5) ve üzeri olan A.Ş.lerin sözleşmeli bir avukatla çalışma zorunluluğu olacak.

Bu şekilde iş dünyasının avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili talebi de yerine getirilmiş oldu.

Bakmadan Geçme