ATM işlemlerinde komisyonlar yeniden belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ATM'lerden yapılacak işlemlerde EFT ücretlerinde değişiklik yaptı.

PAYLAŞ

Bankalarca finansal tüketicilerden alınacak ATM işlemleri ücreti 4 TL'yi,  diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 8 TL'yi geçemeyecek. Daha önce  bu rakamlar 2 TL ve 5 TL olarak uygulanıyordu.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) konu ile ilgili Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini," ibaresi "Finansal Kurumlar Birliğini," olarak  değiştirildi.

Aynı Tebliğin 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde  yer alan  “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde  yer alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirildi.

TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN DE DEĞİŞTİ

Bankalarca ticari müşterilerden ATM işlemleri için alınacak tutar 4 TL'yi, diğer kanallar ve yapılan işlemler için alınacak tutar 8 TL'yi geçemeyecek. Daha önce bu tutarlar 2 ve 5 TL olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması  halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti yüzde 1,90’ı geçemeyecek. Bu tutar daha önce yüzde 1,60 seviyesinde bulunuyordu.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) konu ile ilgili Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu Tebliğde Mali kuruluş tanımı "Bankalar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde  tanımlanan şirketleri," şeklinde belirlendi.

Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"(2) Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme  finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için  özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve  protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan  ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmez."

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü  kişilere ödenen tutarı,” ibaresi “üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde  on beş fazlasını,” şeklinde değiştirildi.

Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde  yer alan “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer  alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirildi.

Aynı Tebliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1,60’ı”  ibaresi “1,90’ı” şeklinde değiştirildi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN