• Haberler
  • Ekonomi
  • Bak Sen Bu İşe Karteli Çökertmek İçin Yeni Yöntem

Bak Sen Bu İşe Karteli Çökertmek İçin Yeni Yöntem

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan 'Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik' finans ajanlığını gündeme getirdi. Yasaklanmış kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Kurum ile aktif işbirliği yapan teşebbüslerle teşebbüs yöneticilerine ve çalışanlarına, kanunda belirtilen idari para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına olanak sağlanıyor

İlk başvuran cezadan yırttı

Kartelleşmenin önüne geçmek için Rekabet Kurulunun ön araştırma yapmaya karar vermesinden önce diğer kartel taraflarından ve kolaylaştırıcılarından bağımsız, belirlenen bilgi ve belgeleri sunan, koşulları yerine getiren ilk başvuru sahibine para cezası verilmeyecek.

Kurula delil niteliği taşıyan bilgi ve belgeleri sunan, koşulları yerine getiren ancak ceza verilmemesine ilişkin düzenlemeden yararlanamayan başvuru sahiplerine, verilecek para cezalarında indirim uygulanacak, bunların yönetici ve çalışanlarına ceza verilmeyebilecek.

Aktif işbirliği kapsamında indirim için gelen ilk başvuru sahibine verilecek cezada yüzde 25-50, ikinci başvuru sahibine verilecek cezada yüzde 20-40 indirime gidilecek. Diğer başvuru sahiplerine verilecek cezalarda ise yüzde 15-30 indirim uygulanacak.

Deliller neticesinde ihlalin süresinin uzaması ve benzeri nedenlerle para cezasının artırılması gerekirse bu artıştan, ilgili delilleri ilk olarak sunan başvuru sahibi ile başvuru sahibinin aktif işbirliğinde bulunan yöneticileri ve çalışanları etkilenmeyecek.

Başvuru sahiplerine ve aktif işbirliğinde bulunan yöneticilere ve çalışanlara verilecek cezalar, işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması dikkate alınarak indirilecek.

Ajan gibi Çalışılacak
Başvuru konusu kartelin etkilediği ürünler, coğrafi kapsamı, süresi, kartele taraf olan teşebbüslerin, varsa kartel kolaylaştırıcılarının isimleri ve ticaret unvanlarıyla adresleri, kartelle ilişkili görüşmelerin tarihleri, yerleri, katılımcıları, kullanılan görüşme araçları, kartelle ilgili diğer bilgi ve belgeler sunulacak.

Kartelle ilgili bilgi ve belgeler gizlenemeyecek veya ortadan kaldırılamayacak. Görevli birim tarafından kartelin ortaya çıkarılmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle aksi belirtilmedikçe başvuru konusu kartele taraf olunmaya son verilecek.

Kurulun soruşturmanın tamamlanmasından sonra vereceği nihai karara kadar aktif işbirliği sürdürülecek.

Bakmadan Geçme