Bakanlık yeni ekonomi politikasını açıkladı: Türkiye Ekonomi Modeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasını 'Türkiye Ekonomi Modeli' olarak adlandırdı: 'Küresel olanak ve riskler bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir.'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi politikaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Üretim merkezli ihracata önem verileceği belirtilen açıklamada, “Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kilit rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir” ifadelerine yer verildi.

Yeni ekonomi politikasının “Türkiye Ekonomi Modeli” olarak adlandırıldığı açıklama şu şekilde:

CARİ AÇIK SARMALINDAN ÇIKILACAK

Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bu model ile; üretimin ithalata bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacaktır.

KATMA DEĞERLİ İHRACAT ARTIRILACAK

2002 yılından bu yana ülkemizde altyapı ve lojistik hizmetlerinde önemli önemli ölçüde mesafe kat edilmesi, bunun da bölgeler arası ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunması, bunlara ilaveten sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı; katma değerli üretimin ve ihracatın kısa sürede artırılmasına katkı sağlayacaktır.

BU MODEL ÜLKEMİZ İÇİN HAYATİ SEVİYEDE ELZEM

Küresel olanak ve risklerin; pazara yakın, maliyet avantajına sahip, dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir.

TÜM KURUMLAR BU MODELİ DESTEKLEYECEK

Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kilit rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir. Bu çerçevede, tüm kurumlar koordinasyon içinde şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde Türkiye Ekonomi Modelini destekleyerek selektif adımlar atacaktır.

Bakmadan Geçme