Erdoğan'dan hekimlere peş peşe müjde geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele, Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulması ve ücret düzenlemesi konusundaki 5 müjdeyi peş peşe duyurdu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizde hekim, doktor temalı binlerce türkü, deyim vardır. Devrinin en büyük fatihi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyadaki en büyük mutluluğu bir nefes sıhhat olarak tarif etmesi herhalde boşuna değildir. Bilginin ve verinin en büyük değer haline geldiği dönemde sağlık sektörü de giderek güçlenmektedir. Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde en iyi yere getirmek istiyoruz. Elbette sağlık denilince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim kavramları aynı kökten geliyor. Ortak özelliği ilmi hikmette mütehassıs, bu tür kişileri ifade etmesidir. Bugünkü tıp ve eczacılık alanlarını kapsayan hekimlik, yanlış bilginin yol açtığı hastalıklardan korumak anlamında da kullanılmıştır. Tabip kelimesi ise işinin ehli olma halini tanımlamaktadır. Bizim kültürümüzde hekimlik, en üst seviye bilginin içinde değerlendiriliyor.

Osmanlı'nın en ünlü hekimbaşılar ailesinden gelen Hayrullah efendi, 'hekim kendi fiillerinde yalan kabul etmeyeceği gibi böyle kimselerle de düşüp kalkmamalıdır' diyor. Ülkemizin dört bir yanında böyle tarif edilen erdemli hekimlerimizin hikayelerine rastlamak mümkümdür. Feriha Öz'den Murat Dilmener'e kadar tüm hekimlerimiz bu ortak özellikleri ile ön plana çıkmışlardır.

BU ÜLKENİN HEKİMLERİNE VEFA BORCU VARDIR

Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu, hem ihtiyacı vardır. Bu milletin en kalburüstü evlatları tıp fakültelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde yetişmekte, çoğunlukla da kamuda görev almaktadır. Derdimiz şu; istiyoruz ki adeta dünya hastalarını ülkemize göndersin, burada şifa olsunlar. Türkiye'nin potansiyeli ihtiyacı olan hekim gücünü yetiştirmeye yettiği gibi ülkemiz cazibe merkezi haline de gelmektedir.

Salgın döneminde hastanelerimiz, hekimlerimiz ile insanımıza en iyi seviyede hizmet verecek durumda olduğumuzu ispatladık. Gerisinde kurduğumuz güçlü altyapının çok büyük payı vardır. Dağınık, verimsiz sağlık faaliyetleri yerine insanları ihtiyaçları olacak hizmeti veren sistem inşa etmeyi başardık. 1 milyon 300 bine yaklaşan personel sayısı ile insan kaynağını da güçlendirdiğimiz sağlık sistemi en büyük iftihar alanlarımızdan biridir.

(YURTDIŞINA GİDEN DOKTORLAR) ÇOK UZAK OLMAYAN GELECEKTE İSTİKAMETLERİNİ YENİDEN KENDİ ÜLKELERİNE ÇEVİRECEKLERİNDEN ŞÜPHE DUYMUYORUM

Elbette her alanda olduğu gibi sağlıkta da hala sıkıntılarımız vardır. Hekimlerimizin de işlerini, çalışma ortamlarının altyapısını geliştirerek kolaylaştırmanın gayreti içinde olduk. Ülkemizin büyük fedakarlıkla yetiştirdiği her bir hekimden azami düzeyde istifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlık sisteminde gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum.

Tercihini özel ve kamuda hizmet adına kullanan tüm hekimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Çabalara rağmen halen çözüme kavuşturulmamış hususlarda hekimlerimizin beklentilerini biliyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KASTEN YARALAMA SUÇU KATALOĞA DAHİL EDİLİYOR

İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda arttırılıyor.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU OLUŞTURULUYOR

İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz. Tüm sağlık mensuplarının, mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacak. Mesleki Sorumluluk Kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MAAŞ MÜJDESİ

Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarda önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.

ÜCRETLERDE YAPILAN İYİLEŞTİRME EMEKLİLİKLERE DE YANSIYACAK

Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmenin emekliliklere de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir. Hekim emeklilerinin maaşları yeniden ele alınacak. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatıyoruz.

AİLE HEKİMLERİMİZİN TEMEL ÜCRETLERİNDE ARTIŞ YAPILACAK

Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizedir... Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.

Bu düzenlemelerin ilmiyle, ameliyle, gayretleriyle insanlığa hizmet eden hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Cuma günü Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız. 6 dakikada bu köprüden Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz. Bu köprü ile geleceğe miras bırakıyoruz. Milletimizle birlikte siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızı hedef alan senaryoları yırttık attık. Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirdik. Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Sizler beyaz gömlekliler olarak bunun en önde giden temsilcilerisiniz.

Bakmadan Geçme