• Haberler
  • Ekonomi
  • Erdoğan: Sayıştay kamu yönetiminde kilit bir role sahiptir

Erdoğan: Sayıştay kamu yönetiminde kilit bir role sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, 'Sayıştay sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkiler ve üstlendiği misyonla, kamu yönetim sistemimizde gerçekten de kilit bir role sahiptir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divan-ı Muhasebattan Sayıştay’a 160 yıldır güzide kurumun çatısı altında ülkeye samimiyetle hizmet veren herkesi şükranla yâd etti.

“SAYIŞTAY, HER DÖNEMDE ÖNEMİNİ KORUYARAK BUGÜNLERE GELMİŞTİR”

Osmanlı’nın kamu reform çalışmalarının bir ürünü olarak faaliyete başlayan Sayıştay’ın devlet fonksiyonları içinde önemli bir yere yerleştirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mali istikrara katkı vermek üzere gelirlerin ve giderlerin kontrol altında tutulması gayesiyle faaliyet gösteren Sayıştay’ın her dönemde önemini koruyarak bugünlere geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM adına görev yapan Sayıştay’ın tüm mensuplarının üstlendikleri sorumlulukları hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olduğundan şüphe duymadığını belirtti.

Sayıştay’ın denetim alanına giren devlet bütçesinin, 85 milyonun tamamının rızkından keserek kamuya aktardığı kaynaklardan oluştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla, Sayıştay her bir vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözeten bir faaliyet yürütmeye çalışıyor. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin denetim boyutunun temsilcisi olan bu kurumumuz hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Denetimin özünü oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirlik, modern demokratik devlet sisteminin en önemli vasıfları olarak tüm dünyada kabul görmektedir. Biz de yönetim anlayışımızın özünü oluşturan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini hayata geçirirken bu anlayışı geliştirecek reformlara ağırlık verdik. Bu çerçevede Sayıştayı’mız sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkiler ve üstlendiği misyonla kamu yönetim sistemimizde gerçekten de kilit bir role sahiptir. Sayıştay, hiçbir kamu kurumunun rakibi veya ikamesi değil, denetlediği her kamu kurumunun faaliyetlerini hukuka uygun yürütmesine rehberlik eden bir yardımcısıdır. Burası kendisi doğrudan hesap soran değil, hesap sorulmadan önceki hazırlıkları yapan, çalışmaları yürüten, malzemeleri hazırlayan bir kurumdur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'ya göre yargı yetkisi ile donatılmış yüksek denetim organı olan Sayıştay’ı 2006 ve 2010 yıllarında çıkardıkları kanunlarla daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

Sivil-askerî tüm kamu kurumlarını, kamu iktisadi teşekküllerini, belediye şirketleri dâhil kamu kaynağı kullanan her kuruluşu Sayıştay denetimi kapsamına alarak hukuk devleti ilkesine bağlılıklarını ispatladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Böylece, milletimizin kamu kaynaklarının nasıl harcandığını, en doğru, güvenilir ve sistematik şekilde takip edebilmesini temin ettik. Kamu yönetimine ilişkin diğer reformlarımızın hemen tamamında da Sayıştay’ın denetim alanını genişleten bir yaklaşımı benimsedik. Sayıştay mensuplarının özlük haklarında 2006 ve 2014'te gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle, sizlerin çalışma şartlarını da düzelttik. Mesleki güvencelerinizi tahkim etmek suretiyle denetim faaliyetlerinizi her türlü etki ve baskıdan uzak bir şekilde yapabilmenizi sağladık. Denetimden asla kaçmadığımızın, korkmadığımızın, çekinmediğimizin en somut örneği Sayıştay Kanunu'nda ve Sayıştay mensuplarının özlük haklarında yaptığımız işte tüm bu değişikliklerdir."

“AMACIMIZ, TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ VASFIYLA 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMASINI, 2053 VİZYONUNU HAYATA GEÇİRMESİNİ TEMİN ETMEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştay’ın denetim alanını genişletmeyi, imkânlarını artırmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Ülkenin ve kamu yönetiminin ortaya çıkan talepleri çerçevesinde gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfıyla 2023 hedeflerine ulaşmasını, 2053 vizyonunu hayata geçirmesini temin etmektir. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda hep birlikte çok daha etkin ve yaygın çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay’ın 160. ve Cumhuriyet'in 99. kuruluş yılının yaşandığı şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkâr edemeyeceğine inandığı bir gerçeğin olduğunu söyledi.

Bu gerçeğin, Türkiye'nin, demokrasi ve kalkınma sürecinde geçen 20 yılda bir asırlık yol katetmesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere, diplomasiden savunma sanayisine kadar her alanda bu devrimlerin somut neticelerini görmenin mümkün olduğunu belirtti.

Dünyanın pek çok yerinde bu kadar kısa sürede böylesine devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiklerinin sorulduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Hatta sormakla kalmayıp heyetler göndererek bizzat kurumlarımız nezdinde inceleme yaptırıyorlar. Tabii süreç böyle hızlı olunca yeni yöntemler, usuller, araçlar ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Her yenilik gibi bu tablonun içinde birtakım eksikliklerin hatta hataların yaşanması kaçınılmazdır. Biz yürütme tarafından meseleye, ülkemize ve milletimize en kısa sürede mümkün olan en çok eserin ve hizmetin kazandırılması penceresinden bakıyoruz. Denetim ve yargı organları ise bu meseleyi elbette sürecin hukuka uygunluğu yönünden değerlendirecektir. Önemli olan bu iki yaklaşımı, ülkenin ve milletin çıkarlarını en üst düzeyde tutacak bir yerde buluşturmaktadır. Bunun için Sayıştay’ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Doğru olan yaklaşımın icracı kurumların iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu kolaylaştırıcı, yardım edici, yol gösterici bir anlayışla denetim faaliyetlerinin yürütülmesi olduğuna inanıyorum. Bu yönde gösterilen gayretleri takdirle takip ediyorum ancak olumsuz kimi örneklerin ortaya çıkabildiğini de biliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ülkenin her türlü bürokratik vesayetten çok çektiğini bildiklerini, gördüklerini anımsattı.

Milletin ve onun adına faaliyet gösteren, hukukun değil de başka birtakım güçlerin işaretine göre çalışan her kurumun önünde sonunda vesayet damgası yemeye mahkûm olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Kendilerine Anayasa ve yasalarla verilen yetkileri güç temerküzüne yönelmek yerine ülkeye ve millete daha etkin hizmet sunmak için kullanan her kurumun başımız üzerinde yeri vardır. Velev ki bu kurumlar bazen yaklaşım farklılıkları sebebiyle canımızı sıkacak, eleştirdiğimiz işler bile yapsalar neticede ortaya çıkan sonuca saygı gösteririz. Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi hâkim savcısından polisine, üst düzey bürokratından memuruna kadar tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya asla çalışmadık, çalışmayız. Biz sorumluluklarımızın gereğini yerine getirirken devlet geleneğimizin adabına, ahlakına, usulüne aykırı bir söz söylememeye, bir tutum sergilememeye azami dikkat gösteriyoruz."

Anayasal güvence altında kamu hizmetini yürütmekle görevli insanları tehdit etmenin ve gücünü millî iradeden alan iktidara direnmeye çağırmanın, faşist ve darbeci zihniyetin yansıması olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu hizmetlerinin, yatırımların, üretimin, istihdamın tıkanmasından kimin fayda göreceğini düşündüğümüzde, izlenen taktiğin gerisindeki sinsi amaç kendiliğinden ortaya çıkacaktır" dedi.

“İNSANIMIZA DAHA HANGİ HİZMETLERİ KAZANDIRABİLECEĞİMİZİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ”

Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunun meşgul edilmesinden daha tehlikelisinin, eksik ve çarpıtılmış bilgilerle bu işin yapılması olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: "Türkiye'nin yıkıcı değil, yapıcı yaklaşımlara, bakış açılarına, argümanlara, siyasi projelere, küresel analizlere ihtiyacı vardır. Ağzından çıkan sözden de sergilediği davranıştan da haberi olmayan mazur tipler, ne bizim ne kamu görevlilerinin muhatabı değildir. Bunları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz. Biz, işimize bakacağız. Cumhurbaşkanından memuruna kadar yönetim sorumluluğu üstlenen herkesle birlikte ülkeye daha hangi eserleri, insanımıza daha hangi hizmetleri kazandırabileceğimizin gayreti içinde olacağız. Dünyanın ve bölgemizin köklü bir değişim sancısı içinde olduğu bir dönemde hepimize düşen görev, kısır tartışmalarla vakit kaybetmek değil, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaktır. Sayıştay’ımızın her bir mensubunun da bu anlayışla hareket ettiğine ve edeceğine yürekten inanıyorum."

Sayıştay’ın 160. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in şahsında kurumun bütün mensuplarına başarılar diledi.

Bakmadan Geçme