• Haberler
  • Ticaret
  • Esnaf BAĞKUR Priminin Düşmesini Beklerken Bakan'dan Tek Kelime Yok

Esnaf BAĞKUR Priminin Düşmesini Beklerken Bakan'dan Tek Kelime Yok

Milyonca esnaf ve sanatkar, 6 Şubat asrın afetiyle canlarını, aşlarını kaybetmiş esnaf ve sanatkar seçimden önce BAĞKUR primlerinin düşürüleceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün yerine getirilmesini beklerken hüsrana uğradı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Çalışma Ve Sosyal Güvenlİk Bakanlığı bütçesinde bakandan Vedat Işıkhan'dan bir kelime çıkmadı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlİk Bakanı Vedat Işıkhan konuşmasında esnaf ve sanatkarlara ilişkin sözleri yalnızca “ Hepimiz aynı gemideyiz , ben 85 milyon vatandaşımızın Çalışma ve Sos yal Güvenlik Bakanıyım ; işçimizin , iş ve renim izin, memurlarımızın  emeklilerimizin , BAĞ-KUR’lu esnafımızın ve çiftçilerimizin Bakanıyım .” sözlerinde geçti. 

Plan Bütçe  Komisyonu üyelerinden MHP  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı  düzenlemenin yapılacağı sözünü “ Yine çalışması devam eden BAĞ -KUR’luların prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi konuları Milliyetçi Hareket Partisinin de sözüdür; inşallah , önümüzdeki süreçte bu düzenlemeler de gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı. 

Milletvekilleri ise esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesine ilişkin sözün yerine getirilmemesini sert bir dille eleştirdi.
 
2024 BÜTÇESİNDE YER AYIRDINIZ MI ?
AHMET VEHB İ BAKIRLIOĞLU CHP Manisa Milletvekili:

BAĞ -KUR’lu ların emekli o labilmesi için 9000 gün prim yatırması gerekiyordu; seçimlerden hemen önce, bizim yıllardan beri sö ylediğimiz, 7200’e indirilmesi gerektiğini yılla rdan beri biz söylüyorduk, siz de seçimle rden önce bunu bir vaat olarak sundunuz yani BAĞ-KUR’lu ların prim günü, emekli olması için gerekli olan prim gün sayısını 7200 ’e indirecektiniz; 14 Mayıs’ tan önce vermiştiniz, Ekim ayında Meclis açıldı, henüz ortada herhangi bir düzenleme yok. Şimdi, ben bütçeye bakıyorum yani eğer bu düzenleme yapıldığı takdirde yani yüz binlerce BAĞ -KUR’lunun, esnafın emekli olacağını ben tahmin ediyorum. Siz böyle bir öngörüyle mi acaba bu bütçeyi yaptınız? Böyle bir öngörüyle mi emekli aylıklarının yüzde 7 olacağını gördünüz? 

1,5 MİLYON ÇOCUĞUMUZ BURADA SAĞLIK GÜVENCESİ DIŞINDA KALDI
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN  CHP Tekirdağ Milletvekili:

Şu anda Mecliste bekleyen hem çiftçi BAĞ-KUR’u hem de esnaf BAĞ-KUR’u yla ilgili kanun teklif imiz mevcut. Gelin, bizim kanun teklifimizi eğer onaylamazsanız , siz getirin , bir an evvel hem çiftçimizin hem esnafımızın BAĞ-KUR’unu 7200’e düşürelim , bu kolaylığı sağlayalım diyorum . Yine bakınız , çıraklık la ilgili de maalesef çıraklık eğitimini teşvik ediyoruz diyoruz. Fakat çıraklık sağlık başlangıcı olarak kabul etmedik . Geçtiğimiz günlerde EYT’yi çıkarırken çıraklık başlangıcı olarak sayılmadı, yaklaşık 1,5 milyon çocuğumuz burada sağlık güvencesi dışında kaldı , emeklilik hakkın ı kabul edemedi . Bundan dolayı bir an evvel 8 Eylül 99 tarih inden önceki çalışanlar açısından bir defaya mahsus olmak üzere çıraklığın başlangıç sayılmasını bekliyoruz   

BAĞ-KUR’ LULARIMIZIN HAKLARINI TESLİM ETMEK İÇİN DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?
SERKAN SARI CHP Balıkesir Milletvekili:

 Sayın Bakan, seçim öncesi verdiğiniz hiçbir vaadinizi tutmadınız . Seçim öncesi meydanlarda vaat üstüne vaatler verdiniz ama verdiğiniz sözleri tutmadınız. Küçük esnaf olan BAĞ-KUR’lularımız , verilen tescil sicil affı sözünü tutmanızı bekliyor. 2000 yılında ç ıkan KHK kararıyla BAĞ-K UR’ lu esnafımızın bütün sosyal hakları elinden alındı. Vergi kaydı bulunan ve sigortalı olma niteliği taşıdığı hâlde emeklilik hakkını kazanamayan esnafımızın BAĞ-KUR kaydı res’en gerçekleştirilerek  prim borçlarını ödeme koşuluyla mağduriyetlerinin gecikmeden çözülmesi gerekiyor . 
Bu konunun çözümüne yönelik olarak temmuz ayında ve rmiş olduğumu z kanun teklifinin gecikmeden gündeme alınmasını talep ediyorum. Ayrıca , BAĞ-KUR’lularımızın yaşamış olduğu prim gün sayısı konusundaki adaletsizliğin de gecikmeden çözülmesi gerekmektedir. Bu konuda , Meclise sunmuş olduğumuz yasa teklifiyle , 9000 prim günü ö deme zorunluluğu işçi ve memur çalışanlarımızda olduğu gibi 7200 gün olarak düzenlenmeli; esnaf , işçi, memur çalışanlara arasın da adalet sağlanmalıdır . Anayasa’nın “eşitlik ” ilkesine aykırı olan bu uygulamayla yasal düzenleme teklifimiz ne yazık ki hâlâ gündeme alınmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçim öncesinde ekim ayında bu sorunun çözüleceğini söylemiş olmasına rağmen kasım ayındayız ama Meclise gelen herhangi bir çalışma yok . BAĞ-KUR’ lularımızın haklarını teslim etmek için daha neyi bekliyorsunuz? 
 
ESNAFIMIZIN SEÇİME DÖNÜK KANDIRILDI
CAVİT ARI  CHP Antalya Milletvekili:

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı mayıs ayında sizden önceki Sayın Bakanla birlikte ülkede esnaf üzerinden siyaseti şekillendirme ye dönük bir hamle yaptı tam böyle Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ari esinde , 8 Mayıs tarihinde ve Meclis kapalı, kanun çıkması mümkün değil, ortada yasalaştırmak adına hiçbir imkân yok ama Sayın Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanının da açıklamasından yola çıkarak, Sayın Bakanla birlikte esnafın prim gün sayısının 7200 güne düşürmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Üzerinden beş ay geçti hâlâ bir sonuç yok. Esnaf bu konuyla ilgili sizden cevap bekliyor. Çünkü bu çalışma seçim arifesin de yapılan bir çalışmaydı , “Esnafımızın seçime dönük kandırılması” anlamına gelen bir durumdu  

ESNAFA HAYL SATIYORSUNUZ
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN  CHP Tekirdağ Milletvekili:

 Cumhurbaşkanı çıktı , seçim meydanlarında vaatte bulundu, yine hayal oldu . Az önce Sayın Vekilin dediği gibi 7200’e düşmesi gereken esnaf BAĞ -KUR’u hâlâ da aynı yerde  yani siz hayal satıyorsunuz . Bir an evvel , şu anda Meclis’te bekleyen hem çiftçi BAĞ-KUR’u hem de esnaf BAĞ-KUR’uyla ilgili kanun teklifimiz mevcut. Gelin, bizim kanun teklifimizi eğe r onaylamazsanız , siz getirin , bir an evvel hem çiftçimizin hem esnafımızın BAĞ-KUR’unu 7200’e düşürelim , bu kolaylığı sağlayalım diyorum . Yine bakınız , çıraklık la ilgili de maalesef çıraklık eğitimini teşvik ediyoruz diyoruz fakat çıraklık sağlık başlangıcı olarak kabul etmedik . 

 

EVİMİZDE BİR PRİZ DEĞİŞTİRECEK  USTA BULAMAYACAĞIZ.

TALAT DİNÇER  CHP Mersin Milletvekili: 
“Ben Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığından geliyorum. Burada, KOBİ’lere biraz dikkatin izi ç ekmek istiyorum. Ülkemiz genelinde çalışan KOBİ’lerin sayısı ortalama 3,5 milyon civarında; özellikle, 2,5 milyon civarında küçük esnaf ve sanatkârımız mevcut. Bu insanlar kendi öz sermayesiyle, alın teriyle ve el emeğiyle iş yerlerini kuruyorlar. Sayın Bakanım, bu insanlar her şeyden önce kendini çalıştırıyor yani 1 kişi de olsa iş yeri sahibi öncelikle kendisini istihdam ediyor ve ülkemizdeki istihdamın da yüzde 77 civarındaki bir kısmını bizim KOBİ’lerimiz üst leniyor. Şimdi, hâl böyleyken KOBİ’lerle alakalı bazı tedbirlerin alınması gerek. Şimdi, şu son beş yıl içerisinde ortalama 540 binin üzerinde esnaf iş yerini kapattı, b u kadar insan da istihdamın içesinden ayrılmış oldu. Bunların nedenlerinden bir tanesi BAĞ -KUR primleri. Biliyorsunuz, BAĞ - KUR primleri genelde asgari ücrete göre belirlenir ve insanların ödeyemeyeceği miktarda kendini gösteriyor. Küçük esnaf ve sanatkâr yanında insan çalıştırama z hâle geldi, bunun tek ne deni prim yükünü n çok fazla olması, insanlara ağır gelmesi ve dolayısıyla primlerini ödeyememeleri. Zaten kayıtlarınıza da bakacak olursanız BA Ğ -K UR primini ödemeyen esnaf sayısı da gayet n et bir şek ilde ortaya çıkar. Sayın Bakanım, bu primlerin yüksekliği demek, kayıt dışılığın artması demek. Bizim yanımızda çalışan yani esnaf ve sanatkârın yanında çalışan insanların büyük bir bölümü sigortasız çalışmakta , o da küçük esnafın bu yükü kaldıramamasından kaynaklandığı için. Dolayısıyla, istihdamı artırmak için -en önemli koşullardan bir tanesi de - KOBİ’lerin üstündeki prim yükünün biraz azaltmamız gerekiyor. KOBİ’ler hem kendini çalıştırır hem yanında çalışan işçinin sigorta primlerini öderler. Dolayısıyla, burada 2 yönlü bir prim ödemesi söz konusu. Ancak iş emekliliğe geldiğinde, yanımızda çalışan yani esnaf ve sanatkârın yanın da çalışan bir işçi 7.200 iş gününden eme kli oluyor malum ama hem onun primini ödeyen v e hem kendi BAĞ-KUR’u nu ödeyen işveren 9 bin iş gününden emekli oluyor Sayın Bakanım. Burada bir haksızlık da emeklilik katsayısında, çarpanda. Biliyorsunuz, i çiler emekli olduğunda patrondan daha yüksek maaş alıyor,  iş ve renden daha yüksek maaş alıyor. Yani bu katsayının yüzde 70’lerden yüzde 30’lara kadar düşürülmesi de BAĞ-K UR emeklilerinin en düşük maaşı almasına sebep oluyor. Bunun bir düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum . Sayın Bakanım, bir EYT çıkardık , EYT’den tüm kesimler belli bir oranda fayda landı ancak esnaf sanatkâr ihya çıkarılmadığı iç in yani geriye dönük borçlanma çıkarılmadığı için esnaf sanatkâr bundan faydalanamadı . Dolayısıyla burada esnaf sanatkâr, ülke genelindeki 2,5 milyonun üstündeki esnafın , hatta KOBİ’lerle beraber 3 ,5 milyon üs tündeki in sanımız bu geriye dönük borçlanma hakkını istemekteler. Ayrıca , bir de bizim çıraklarımız var. Bakın, çıraklık müessesesi gittikçe zayıfladı Sayın Bakanım. Şimdi rakamlar veriliyor ama o meslek liselerine tanınan haktan dolayı b u çıraklık sa yılarında bir yükselme var ama daha önceki çıraklık eğitim merkezlerimizde bizim sınıflarımız ağzına kadar doluyken şu an berber, kuaför ve güzellik uzmanlığı dışında hiçbir mesleğe insanlar gelmiyor. Bunu yeniden bir gündeme getirip en azından bu çıraklık s isteminin ortaokul düzeyinin açılması gerektiğini düşünüyorum ve burada da gençlerimizi biraz teşvik etmemiz gerekiyor, yoksa yarınlarda evimizde bir priz değiştirecek  usta bulamayacağız.”

PRİM ÖDEME OLAYINA BAKALIM ?

8 Eylül 1999 tarihinden sonra BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya başlayan kadın ve erkekler 9000 prim gününe tabi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlardan ise kadınlar 7200, erkekler 9000 güne tabi bulunuyor.

BAĞ-KUR prim günlerinin indirilmesi konusunda uzun süredir talepler dile getiriliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mayıs ayında yaptığı açıklamada, küçük esnaf için prim ödeme gün sayısını 7200’e indireceklerini, bundan 1 milyon küçük esnafın yararlanacağını söyledi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin döneminde konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu hafta yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz” dedi. TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasının ardından konuyla ilgili kanun teklifinin Meclis’e sunulması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, isteğe bağlı sigortalılar haricinde halen 3 milyon dolayında BAĞ-Kur’lu bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle mahalle bakkalı, berber, kuaför, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın prim günü 7200’e indirilecek. Böylece, söz konusu kişiler 9000 yerine 7200 prim gününü tamamladıklarında, diğer koşulları da yerine getirdiklerinde emekli olacaklar.

Bu düzenleme sayesinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan BAĞ-KUR’lu erkek sigortalılardan 7200 prim gününü tamamlamış olanlar hemen emekli olabilecekler. Prim günü 7200’den az olanlar ise 7200 günü tamamladıklarında emekli olmaya hak kazanacaklar.

Daha erken emekli olmak için son 3,5 yıl avantajından yararlanmak amacıyla BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçmiş olanlar da SSK’daki çalışmaları 3,5 yıldan az ve 7200 günü tamamlamışlarsa BAĞ-KUR kapsamında emekli olabilecekler.

Küçük esnaf kapsamına kimlerin gireceği kanun teklifi ile belli olacak. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış bulunduğunuz için, kanundaki küçük esnaf tarifine uyan bir faaliyette bulunuyorsanız mevcut 7963 prim günüyle BAĞ-KUR kapsamında hemen emekli olabilirsiniz.

 

Bakmadan Geçme