Esnafın Gelecek Korkusu

Tam kısıtlama derken şimdi de kısmi kısıtlama geldi. Esnaf ve sanatkar gelecek için umudunu kaybetti. Bir çok esnaf işyerini kapatmayı düşünüyor.

Bünyesinde Ahi Enstisüsü’nü de barındıran Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği’nin www.esnafhabertv.com’un katkılarıyla uluslarası çalışmalarıyla tanınan Design Research Araştırma şirketine yaptırdığı “Salgın Döneminde Esnaf Olmak/Bir Ayakta Kalma Mücadelesi” başlıklı araştırması yayımlandı.

İşte araştırmanın detayları

•Esnafın ülke ekonomisinin düzeleceğine olan inancı yıkılmış durumda, her  10 esnaftan 6’sı kötüye gideceğini düşünüyor.
•Buna paralel kendi işi ile ilgili umutları da azalmış durumda. Her 10 esnaftan 7’si salgının ekonomik etkilerinden dolayı gelir kaybı yaşamaktan oldukça endişeli (%69-endişe ediyorum + çok endişe ediyorum),
•Devlet desteği kalktığı noktada ise eski mali göstergelerine dönebilmesinin 1 yıldan daha uzun süre alacağını belirtiyor. %13’ü ise eski mali durumuna hiç dönemeyeceğini düşünüyor.
•Esnaf iş hayatına gelecekte de aynı şekilde devam etmeyi düşünüyor (%64), ancak %28’inin işini küçültme ve kalıcı ya da belli süre kapatma planları söz konusu.
•Gelir düştükçe dertler çoğalıyor, gelecek kaygısı ve ekonomik zorluklar artıyor.  5000 TL ve altı geliri olan esnafın ekonomik olarak daha fazla zorlandığı dikkat çekiyor. Diğer gelir gruplarından daha fazla olmak üzere, 5000 TL altı gelir elde eden esnafın %15’i işini tamamen kapatmayı düşünüyor.

Bakmadan Geçme