Esnaflar SGK Teşvik Priminden Nasıl Yararlanacak?

Esnaf ve sanatkarlar yeni SGK prim teşvikinden nasıl yararlanacak? Merak edilen10 soru ve10 cevabı...

DÜNYA Gazetesi yazarı Celal Özcan, 10 soruda yeni SGK prim teşvikininin ayrıntılarını kaleme aldı...

COVID-19 salgını nedeniyle yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere birçok işyerine kapanma veya sınırlı olarak çalışmaya yönelik tedbirler uygulanırken 7316 sayılı Torba Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 30’uncu madde ile bu işyerlerine yönelik kısa süreli de olsa sigorta primi teşviki getirildi.

İşte prim teşviki hakkında merak edilenler...

 
Soru-1: 7316 kanun numaralı prim teşvikten yararlanma şartları nelerdir?

- İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması,

- İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’na göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi,

- 2021/Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların olması,

- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,

- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Soru-2: 7316 Kanun numaralı prim teşvikten hangi faaliyet alanındaki işyerleri yararlanabilecektir?

7316 Kanun numaralı prim teşvikinden özel sektöre ait olup, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’na göre SGK’daki işyeri NACE kodu aşağıdaki tabloda yer alan işyerleri yararlanabilecektir.

Soru-3: İşverenlere ne kadar teşvik sağlanacak?

Teşvik kapsamına giren işyerlerinde, prim esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (%37,50) tutarında destek sağlanacak. Buna göre, 30 gün çalışan bir sigortalı için yararlanılacak olan azami destek tutarı: 3,577,50 x 0,375 = 1.341,56-TL olacaktır.

Soru-4: Teşvik süresi ne kadar?

Kapsama giren işyerleri prim teşvikinden sadece 2 ay (2021/Nisan ve Mayıs ayları) yararlanabilecek.

Soru-5: Teşvikten yararlanmak için başvuru yapılması gerekiyor mu?

Teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin olarak “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "07316- 4447 Sayılı Kanun Geçici 30. madde - Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik" menüsü vasıtasıyla başvuru ve tanımlama yapmaları gerekmektedir.

Soru-6: Mart ayından sonra yeni işe giren sigortalılar teşvikten yararlanılabilecek mi?

7316 Kanun nolu prim teşvikinden sadece 2021/Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen (işsizlik sigortasına tabi olan) sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs ayında çalıştırılmaları durumunda yararlanılabilecek. Dolayısıyla, 2021/Nisan ve Mayıs ayında yeni işe giren sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılamayacak.

Soru-7: 7316 Kanun nolu prim teşvikinden geriye doğru yararlanılabilecek mi?

7316 Kanun nolu prim teşvikinden yasal süresi içinde (cari ayda) yararlanmayan işverenlerin sonradan geriye yönelik olarak bu teşvikten yararlanmaları veya teşvikten yararlandıktan sonra, yararlanılan bu teşvikin başka bir prim teşvik, destek ve indirimle değiştirilmesi mümkün olmayacak.

Soru-8: İşyerinin nakli durumunda 7316 Kanun nolu prim teşvikinden yararlanılabilecek mi?

İşyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim teşvikinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için 7316 Kanun nolu teşvikten yararlanılabilecek.

 Soru-9: Alt işverenler de 7316 kanun nolu prim teşvikinden yararlanabilecek mi?

7316 Kanun nolu prim teşvikinden alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecek. Teşvikten yararlanma şartları yönünden ana işveren ve alt işveren ayrı ayrı değerlendirilecek.

Soru-10: Kayıtdışı istihdam veya sahte sigortalılık durumunda nasıl bir işlem yapılacak?

1/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, 2021/Nisan ve Mayıs aylarında 7316 Kanun nolu prim teşvikinden yararlanamayacak olup, yararlanmış olmaları halinde ise yersiz yararlanılan teşvik tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilecek.

Cevaplar Dünya Gazetesi Yazarı Celal Özcan tarafından cevaplandırıldı.

Bakmadan Geçme