Garsonun gözü bahşiş düzenlemisinde

Kredi kartı ile bahşiş önerisine ilişkin değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, bu maddenin yasaya girmesiyle vergi kaçıran işverenin köşeye sıkışacağını belirtti. İşletmenin fatura, fiş kesmesinin zorunlu olması nedeniyle, işin içine kredi kartı girdiğinde, kaçırırken delil bırakamayacağı için uygulamanın önemine vurgu yapan temsilciler, bunun için 100 bin maliyeci çalıştırmaya gerek olmadığını ve aslında 2 milyon işletmenin kredi kartı ile bahşiş hesabı vergi kaçırmayı engelleyebileceğini belirttiler.

Torba yasa tasarısın­dan çıkarılan kredi kartıyla bahşiş uy­gulaması, sektör temsilcile­rini bir araya getirildi. Tüm Restoranlar ve Turizmci­ler Derneği (TÜRES) ve Tu­rizm Restoran Yatırımcıla­rı ve Gastronomi İşletmele­ri Derneği (TURYİD), sektör çalışanları ile buluşarak top­lantı düzenledi. Toplantıda kredi kartı ile bahşişin torba yasa tasarısına girmesi için çağrıda bulunuldu.

Talep edilen kredi kartı ile bahşiş tasarısına ilişkin ko­nuşan Turizm Restoran Ya­tırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TUR­YİD) Başkanı Kaya Demi­rer şöyle konuştu:

 “Çalışanımızın hakkını yükseltmek, refahını sağla­mak için bu vergi yasasının çıkmasını istiyoruz. 2024 yı­lı sonu itibarıyla sektörden gelir beklentimiz 900 milyar TL.Eğer kredi kartı ile bah­şiş sistemine geçersek, bura­daki beklenti 90 ila 125 mil­yar TL arasında olacak. Bu miktar, şu anda bahşiş nakit verildiği için kayıp ekonomi oluyor. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerin­den yüzde 15 stopaj kesin­tisi olması durumunda, ka­yıt dışı ekonominin karşılığı olan 9 ila 13,5 milyar TL’nin devletin kasasına girecek.Şu anda TÜRES’in rakamları­na göre 25 bin işletme, 750 bin çalışan, yılda 900 milyon da ziyaretçi var.TURYİD ra­kamlarına göre ise 3 bin 500 işletme, 150 bin çalışan, 180 milyon da ziyaretçi bulunu­yor. Yani sektörde toplam ça­lışan sayısı 900 bin işletme ve 2 milyona yakın da çalışan var. 2 milyon hanenin geliri­ni etkileyecek bir yasa tasa­rısından, görünmeyen eko­nomiyi, görünür ve resmi kı­lacak bir yasa taslağından bahsediyoruz”  

“Bu kanunu sektör talep ediyor”

Kredi kartı ile bahşiş öne­risinin sektör tarafından ta­lep edildiğini söyleyen Kaya Demirer, “İki dernek olarak dört yıldır farklı hazine ve maliye bakanlarıyla bu ka­nun tasarısını konuşuyo­ruz. Bunun temeli pande­miyle birlikte ödemelerin dijitalleşmesine dayanıyor. Artık her şey kredi kartıyla dönüyor ve biz de bunu bah­şişe götürmek istedik ve bu tasarı üzerinde çalıştık. Ka­nunun yasalaşması duru­munda ortalamada yüzde 10’a varacak bahşiş hedefli­yoruz. Biz işverenler bu paraya dokunmayacağız. Maaşın olduğu bankada bir de bahşiş hesabı açılacak ve bahşişin dağılımı için ‘Dağıtım Anahtar Yönetmeliği’ olacak. Ve işletmeler, çalışanlarıyla birlikte kendileri belirleyecek bunu. Çalışanlar, kendi iş yerinde bir temsilci seçecekler. Seçilen temsilci ile işverenin dağıtım yönetmeliği Gelir İdaresi Başkanlığı’nca takip edilecek. Ve bu her sene güncellenecek” şeklinde konuştu.

100 TL Bahşisin 90 TL'si Çalışanların

Tüm Restoran­lar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de “Bu, Türkiye’de şimdiye kadar görünen bir şey değildir.Biz bugün TÜ­RES ve TURYİD olarak doğrudan 2 milyon, dolaylı olarak 5 milyon kişiyi tem­sil ediyoruz. Kredi kartı ile bahşiş önerimiz, milyonlar­ca insanın hanesini ilgilen­dirirken, devletin gelirini de artıracak bir modeldir. Fa­kat ne yazık ki konuyla ilgili bilgisi olmayan kişiler, biz­lere danışmadan bu vergiyi eleştirme hatasına düşmek­tedir. Bu çok yanlış bir yön­lendirmedir. Umarım bu toplantıdan sonra yasa tek­rar torbaya konur.Çalışanların şu anda kredi kartıyla çektiği bahşişi, yüz­de 50 ila 60’a varan kesintiy­le alıyoruz. Ör­neğin 1000 liralık hesaba, 100 TL bahşiş bırakıyorsa­nız bunun sadece yüzde 40’ı yani 40 TL’si çalışanın cebi­ne giriyor. Fakat eğer bu ya­sa çıkarsa bu oran yüzde 10 olacak ve çalışan kazanacak. Yani 1000 liraya 100 TL bah­şiş bırakıldığında, çalışanın cebine 90 TL girecek. Yasa­nın, çalışanların bahşişini en az yüzde 50 artıracağını öngörüyoruz” dedi.

 

Bakmadan Geçme