Gelir vergisinde son hafta

Gelir vergisi ödemekle yükümlü milyonlarca mükellefin geçen yıl elde ettikleri gelirler için beyanname verme süreleri 31 Mart bitiyor. İlk taksit ödemesinin de bu ayın sonuna kadar yapılması şart.

2021 yılında elde edilen gelirlerin beyan edilmesi için son haftaya girildi. Ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, kira geliri, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıl boyunca elde edilen yıllık kazancın Gelir Vergisi beyannamesi verilerek beyan edilmesi gerekiyor. 1 Mart’ta başlayan beyan dönemi 31 Mart 2022 tarihinde bitecek. İlk taksitin de yine 31 Mart tarihine kadar ödenmesi şartı var.

7 BİN LİRA ÜSTÜ KİRA GELİRİNİZ VARSA

Geçen yıl kira geliri elde eden ev sahiplerinin ve işyeri sahiplerinin 31 Mart tarihine kadar Beyanname vermesi gerekiyor. Konuttan 7 bin lira, işyerinden ise 53 bin liranın üstünde gelir elde edilmişse bu gelirler beyan edilecek. Evini aylık 550 lira kiraya veren bir ev sahibi yıllık bazda 6 bin 600 lira gelir elde etmiş olacak. Sınır 7 bin lira olduğu için beyanname verilmesine gerek yok. Ev 600 liraya kiraya verilmişse yıllık gelir 7 bin 200 liraya denk geliyor, sınır aşıldığı için beyanname verilmesi gerekiyor. Konutta tek mesken için istisna uygulanıyor. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamıyor. Kira gelirinin elde edilmesinde tahsil esasına bakılıyor. Örneğin kira bedeli çek ile ödenmişse de nakden tahsilat sayılıyor. Ya da kiracı geçmiş yıllara ait olarak kira bedellerini ilgili yılda ödemişse, tahsil edilen yılın beyan edilmesi gerekiyor. 2018, 2019 ve 2020 y1llarına ait kira gelirlerinin toplu olarak 2021 yılında tahsil edilmişse, bu gelirler 2021 yılının geliri sayılıyor.

2021 yılında elde edilen gelirler Hazır Beyan Sistemi ile de beyan edilebiliyor. Bu sistemden; sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabiliyor. Kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iradın yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler sistem üzerinden beyanname veremeyecek. Sisteme Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor. Hazır Beyan Sistemine; https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden (Kullanıcı girişi, e-Devlet Yöntemi veya Yabancı Kimlik Numarası ile Giriş) yapılabiliyor. Beyanname Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla cep telefonlarından da gönderebiliyor. Sisteme giriş yapıldığında hazırlanmış olan gelir vergisi beyannamesi ekrana yansımış oluyor.

EVİNİ 5 YIL İÇİNDE SATANLAR DİKKAT

Beyanname üzerinde gerekli kontroller, düzeltmeler ve varsa gider, indirim gibi eklemeler yapıldıktan sonra onaylanabiliyor, elektronik ortamda kayıt alınmış oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı değer artış kazancı kapsamına girdiği mükellefleri SMS ile uyardı. Bir bedel ödeyerek elde edilen gayrimenkulün 5 yıl içinde elden çıkarılması durumunda elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak sayılıyor. Gayrimenkulün 5 yıllık süre geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen gelir, vergiye tabi değil. Beş yıllık sürenin hesabında gün olarak hesaplama yapılıyor. Gayrimenkullerin ivazsız (karşılıksız) şekilde elde edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmiyor. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancının, 2021 yılı için 19 bin lirası gelir vergisinden istisna. Değer artışı kazancı elde eden mükelleflerin, gelirlerini elde edildiği yılı izleyen mart ayında beyan etmeleri gerekiyor. Geçen yıl evini 5 yıldan önce satanların 31 Mart tarihine kadar beyanname vermesi gerekiyor. İlk Taksit için de mart sonuna kadar süre var. İkinci taksitin temmuz ayında ödenmesi gerekiyor.

Bakmadan Geçme