Hele Şükür ! ATO El Attı, Çiçekçiler ve Aktarlar Meslek Sayıldı

Türkiye'de binlerce çiçekçi ve aktar Ankara Ticaret Odası'nın öncülüğüyle meslek olarak kabul edildi. Artık baharatçı ve çiçekçilik yapabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan belgeye sahip olmak şart olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Aktarlar ve çiçekçiler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Aktarlar, sağlık ve doğal ürünler konusundaki uzmanlıklarıyla insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlarlar. Çiçekçiler ise özel anları renklendirir, mutlu kılar ve dünyamızı güzelleştirirler. Bu çalışmalar, aktarlar ve çiçekçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu amaçlamaktadır.' dedi

Türkiye’de ilk kez Ankara Ticaret Odası’nın "Aktarlık" ve “Çiçekçilik” mesleğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde her iki alanda da nitelikli iş gücünün yetişmesi için gereken bilgi ve beceriler belirlenmiş bu sayede “Aktarlık” ve “Çiçekçilik” meslek olarak kabul edildi.

ATO İDEA’nın koordinasyonunda ATO 23 no’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi’nin ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla yürütülen süreçle beraber Aktarlık ve Çiçekçilik meslekleri yalnızca sözlü kültürle değil yazılı belgelerle de geleceğe aktarılabilir hale gelmiştir. Mesleklerin standartlarının belirlenmesiyle beraber sektörlere güvenilirlik artacak, sektörlerin gelişmesi ve nitelikli istihdamın arttırılması sağlanması amaçlanıyor.

“Aktar Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı” 11.08.2021 tarih ve 31565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Akabinde yapılan çalışmalarla “Aktar (Seviye 5)” Ulusal Yeterliliği, MYK Yönetim Kurulu’nun 16.11.2022 tarih ve 2022/241 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girdi.
Ankara Ticaret Odası ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 23.08.2021 tarihinde imzalanan "Çiçekçi Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" çerçevesinde hazırlıkları tamamlanan “Çiçekçi Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı” ise 9 Temmuz 2023 tarihli ve 32243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve Ulusal Yeterlilik çalışmalarına başlanmıştır.

Belgeli eleman nitelikli iş gücü anlayışıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda alınacak olan Mesleki Yeterlilik Belgesi sayesinde Aktarlık ve Çiçekçilik alanında çalışanların yeterlilikleri belirlenerek hem sektör geliştirilecek hem de daha fazla nitelikli kişiye iş kapısı açılmış olacak.

Bakan Işıkhan'dan Sektöre Destek

ATO'da düzenlenen "Topraktan Ticaret" başlığıyla düzenlenen  "Aktarlık ve Çiçekçiliğin Meslek Olarak Kabulü Bilgilendirme Toplantısı"na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin kültürel ve ticari yapısının ayrılmaz parçası olan aktarlık ve çiçekçilik meslekleri alanında imzaladığımız protokol, meslek standartlarımızın kapsamını genişleten, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım oldu." dedi.

Işıkhan, ."Işıkhan, nitelikli iş gücünün oluşturulmasında dünyada uygulanan en yaygın yöntemlerden birisinin mesleki yeterlilik sistemi olduğunu, Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK), mesleklerin tanımlanması ve standartlarının belirlenmesi konusunda oldukça önemli yaptığını hatırtarak şunları söyledi:

."Aktarlar ve çiçekçiler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır"Işıkhan, Ankara'da 183 bin 259 vatandaşın Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını, meslek standartlarını, ilgili mesleklerde yetkin, mesleği ve sektörü temsil yeteneğine haiz kurum ve kuruluşlarla yaptıkları protokollerle hazırladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemizin kültürel ve ticari yapısının ayrılmaz bir parçası olan aktarlık ve çiçekçilik meslekleri alanında imzaladığımız protokol, meslek standartlarımızın kapsamını genişleten, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım oldu. Aktarlar ve çiçekçiler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Aktarlar, sağlık ve doğal ürünler konusundaki uzmanlıklarıyla insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlarlar. Çiçekçiler ise özel anları renklendirir, mutlu kılar ve dünyamızı güzelleştirirler. Bu çalışmalar, aktarlar ve çiçekçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu amaçlamaktadır."

Bakmadan Geçme