İşsizliğin en düşük olduğu meslekler

Türkiye'de 9 milyonu aşkın üniversite mezunu işgücü bulunuyor. Üniversite mezunlarında ortalama işsizlik oranı yüzde 12.4. Bazı bölüm mezunlarında bu oran yüzde 27'yi aşarken, bazı bölüm mezunlarındaki işsizlik oranı ise yüzde 5'in altında.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık hanehalkı işgücü verilerine göre, yüksekokul ve fakülte mezunu 9 milyon 143 bin işgücü var. Bunlardan 8 milyon 4 bini istihdam edilirken, 1 milyon 136 bini işsiz. Ülke genelinde işgücüne katılma oranı yüzde 51.4 iken üniversite mezunlarında bu oran yüzde 76.5 düzeyinde yer alıyor. Ülke genelinde işgücünün yüzde 45.2’si istihdam edilirken, üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 67.0. Çalışmak isteyenlerin oranını gösteren işgücüne katılımın yüksek olması nedeniyle üniversite mezunlarında işsizlik oranı 2021 yılında yüzde 12.4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye ortalaması ise yüzde 12.0 oldu.

TÜİK’in, yüksekokul ve fakülte mezunlarının en son mezun oldukları alana göre işgücü durumuna ilişkin verileri, gençlerin meslek seçiminde de fikir veriyor. Buna göre, 2.6 milyon kişiyle en fazla iş ve yönetim (işletme, iktisat, kamu yönetimi vs) bölümü mezunu kişi bulunuyor. Bu bölüm mezunlarının 308 bini işsiz ve işsizlik oranı yüzde 12.0, yani Türkiye ortalamasında seyrediyor. İşgücü sayısı bakımından ikinci en büyük grubu 1.3 milyon kişiyle eğitim bölümü mezunları oluşturuyor. Eğitim bölümü mezunlarında işsizlik oranı yüzde 10.5 düzeyinde. Sayısal anlamda 1 milyon 46 bin kişiyle üçüncü büyük grubu oluşturan mühendislik bölümü mezunlarında işsizlik oranı ise yüzde 10.6 oldu.

İŞSİZLİK ORANI EN DÜŞÜK GÜVENLİK HİZMETLERİ MEZUNLARINDA

Üniversite mezunları arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 27.1 ile sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olanlarda görüldü. Bunu yüzde 19.4 ile sanat bölümleri, yüzde 18.3 ile gazetecilik ve enformasyon bölümleri izledi. Ayrıca, iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri, mimarlık ve inşaat, bilişim ve iletişim teknolojileri ve beşeri bilimler mezunları arasında işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Son yıllarda özel güvenlik görevlilerinin sayısında yaşanan hızlı artış, üniversitelerin güvenlik hizmetleri bölümlerinden mezun olanların kolay iş bulmasını sağladı. Güvenlik hizmetleri bölümünden mezun 118 bin kişilik işgücünün 113 bini istihdam ediliyor. Güvenlik hizmetleri mezunları, yüzde 4.6 işsizlik oranı ile üniversite mezunları arasında işsizliğin en düşük olduğu bölümü oluşturuyor. Bu bölümü yüzde 6.8 işsizlik oranıyla matematik ve istatistik, yüzde 8.1’le de hukuk mezunları izledi.

MESLEKİ VE TEKNİK LİSE MEZUNLARINDA NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN ORANI YÜKSEK

Türkiye’de 2021 yılında 15 – 24 yaş grubunda 6.1 milyon genç bulunuyor. Bunların 1 milyon 66 bini ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alıyor ve genç nüfusun yüzde 17.5’ini oluşturuyorlar. NEET oranı yüzde 74.3 ile en yüksek okur – yazar olmayanlarda bulunuyor ancak bunların sayısı 50 bin kişi dolayında. Lise altı eğitimlilerin 405 bini (Yüzde 12.3), lise mezunlarının 227 bini (yüzde 18.9), yükseköğretim mezunlarının da 152 bini ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

İş bulmada en avantajlı olduğu düşünülen mesleki veya teknik lise mezunlarında NEET oranı yüzde 22.5. Bu gruptaki 1 milyon 35 bin gencin 233 bini ne eğitimde ne istihdamda bulunuyor.

Bakmadan Geçme