Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı