Kobiler Alacaklı Ama İşletmeler Zorda

KOBİ'lerde takipteki alacak oranı bankacılık sektör ortalaması olan yüzde 3,79'un oldukça üzerinde bulunuyor.

Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı KOBİ’ler çekiyor. Kapanmalardan en çok etkilenen küçük ölçekli işletmelerde takipteki alacak oranı sektör toplamının üzerinde gerçekleşiyor.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre KOBİ kredilerinin takipteki alacak oranı yüzde 6,2.Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre KOBİ kredilerinin takipteki alacak oranı yüzde 6,2.

Şebenm Turhan'ın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) sorunlu kredileri takibe atma süresinde tanıdığı esneklik devam etse de KOBİ’ler kredi geri ödemelerinde daha fazla zorluk çekiyor. Bankacılık sektöründe takipteki alacak oranı Mart 2021 itibariyle yüzde 3,79 seviyesindeyken KOBİ kredilerinde bu oran yüzde 6,2 oldu.

KOBİ’lerin büyüklüklerine göre de takipteki alacak oranı farklılık gösteriyor. KOBİ’ler içinde sayı olarak en çok yer kaplayan mikro işletmelerde takipteki alacak oranı yüzde 5,5 ve 16 milyar liralık kredi tahsili gecikmiş alacak olarak sınıfl andırılmış.

Mikro işletmelerde ortalama kullandırılan kredi büyüklüğü 66 bin lira iken ortalama takipteki alacak büyüklüğü ise 79.2 bin lira oldu. Sayıca daha az olsa da en yüksek kredi hacmine sahip olan orta büyüklükteki işlemlerde ise takipteki alacak oranı yüzde 6,9 ile neredeyse sektör ortalamasını ikiye katlıyor.

250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanıyor. Mikro işletmeler ise 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu 3 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

Küçük işletmeler 50 kişiden az çalışanı ve cirosu 25 milyon TL’yi geçmeyenler olurken orta büyüklükteki işletmeler 250 kişiden az çalışanı olan ve cirosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

TBB verileri takipteki müşteri sayısına da raporunda yer verdi. Toplam KOBİ müşterilerinin 279 bin adetinin kredileri takibe düşerken mikro işletmelerde ise 210 bin adet müşterinin kredisi takipte. Küçük işletmelerde sayı 53 bin, orta boy işletmelerde ise 16 bin adet olarak belirlendi.

Bakmadan Geçme