KOSGEB,'den 50 girişimciye 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek

Denizli, Aydın ve Muğla'da makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesi amaçlı bir destek programı başlatılıyor. Şartları tutan adaylar bir eğitimden geçerek ve iş fikirlerini sunarak hibe desteklerde yararlanabilecek.

KOSGEB, 11. Kalkınma Planı'nda "Girişimcilik ve KOBİ'ler" başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi için konulan hedefler kapsamında Denizli, Aydın ve Muğla'da makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesini odak alan girişimcilere yönelik çağrı açtı.

Çağrıyla bu alanlara yönelik iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimciler desteklenecek.

İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde bölgesel ve sektörel bazlı 7. çağrı açıldı.

Başvurular devam ediyor

"Denizli, Aydın ve Muğla İli-Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler" başlıklı çağrıya başvurular başladı.

Başvurular 20 Ekim Cuma saat 23.59'a kadar devam edecek.

50 girişimci adayı eğitim ve mentorluk alacak

KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınacak olan makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 50 girişimci adayı, KOSGEB ile Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Denizli Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan işbirliği kapsamında eğitim ve mentorluk programına dahil edilecek.

Bu programı tamamlayan girişimciler belirlenen destek üst limitleri dahilinde İleri Girişimci Destek Programı'na başvuru yapabilecekler.

Çağrıya başvuru yapılacak iş fikirleri

Çağrıya başvuru yapılacak iş fikirleri şöyle:

-Tedarik, test-analiz, depolama, lojistik, satın alma ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler

-Atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler

-Üretim süreçlerine ve makine-teçhizat, ham madde ve malzeme gibi girdilere yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren dijital çözümler

-Gıda kurutmada yenilikçi teknolojilerinin geliştirilmesi ile yüksek katma değerli fonksiyonel ürün üretimi

-Yenilikçi teknolojiler kullanılarak (yüksek hidrostatik basınç gibi) raf ömrünün uzatılması

-Fonksiyonel gıdaların üretimi

-Katma değerli ürün üretimine yönelik makinelerin (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) geliştirilmesi

-Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) yazılım ve otomasyonlarının geliştirilmesi

-Bu alanlardaki iş fikirlerinin, söz konusu konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen konular doğrultusunda oluşturulması gerekiyor.

50 girişimciye 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek

KOSGEB, söz konusu alanlarda faaliyet gösterecek 50 girişimciye 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verecek.

Girişimci adayları, makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin liraya kadar, sağlayacağı istihdam için de 400 bin liraya kadar destek alabilecekler, kira ve ofis donanımı ve ham madde giderleri için de 150 bin lira destek kullanabilecekler. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri için 30 bin liraya kadar destek alabilecek girişimci adaylarına, kuruluş giderleri için de 20 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Bakmadan Geçme