Kredi Esnafı Kurtarır mı?

Bünyesinde Ahi Enstisüsü'nü de barındıran Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin www.esnafhabertv.com'un katkılarıyla uluslararası çalışmalarıyla tanınan Design Research araştırma şirketine yaptırdığı 'Salgın Döneminde Esnaf Olmak/Bir Ayakta Kalma Mücadelesi' başlıklı araştırmasına göre her 2 esnaftan 1'inin kredisi var. Kredisi olanların yüzde 71'i salgın dönemi de kredi çekmek durumunda kalmış.

Salgın esnafın belini bükmüş gözüküyor. Her ne kadar çoğunluğu henüz işini kapatmak durumunda kalmasa da (%63), her 10 esnaftan 8’i ciddi gelir kaybı yaşadığını ifade ediyor.

Maddi yük oluşturan bir diğer kalem de şüphesiz iş yeri kiraları. İş yerleri çoğunlukla kira (%82) ve mülk sahiplerinin bu dönemde kolaylık sağlamadığı belirtiliyor (%59).
Ağır ekonomik zorlukların kaçınılmaz sonucu olarak da krediler esnafın hayatının bir parçası durumuna gelmiş

. Her 2 esnaftan 1’inin kredisi var. Kredisi olanların %71’i salgın dönemi de kredi çekmek durumunda kalmış.

Çoğunluğu (%77) kredilerini düzenli ya da ara ara ödeyebiliyor, ancak %23’ü ya yapılandırmış, ya ödeyemiyor ya da ek kredi çekip ödemeye çabalıyor. 

Hali hazırda kredisi olanların %43’ü de yakın zamanda yine kredi çekmeyi düşünüyor. Ayrıca esnafın %37’sinin kredi dışında başka borçları da bulunuyor (elden borç, senet, çek vb). 
 

Bakmadan Geçme