Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport

Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, 'Hepimizin 'TÜRMOB'u' sloganıyla TÜRMOB Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Seçimlere Katılan Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu'nun (TÜMDEP) listesiyle katılan Türker, üyelere girişimci kredisi, yeşil pasaport, konuk evi yanı sıra üniversite vaat etti.

Hafta sonu Ankara’da yapılacak olan 24. Türkiye Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği seçimlerde ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı  Dr. Masum Türker “Hepimizin “TÜRMOB’u” sloganıyla genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Devletin kendisine yardımcı olabilecek bu meslek örgütünden faydalanmadığını ileri süren  Masum Türker “Türkiye’de değişen ekonomik olgularda, bir ekonomik kriz beklentisi varmış gibi meslektaşlarımız öngörüde bulunarak işletmelerin tedbirli olmasına gerekli katkıyı sunmaktadır” dedi.

Ankara Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odası salonunda seçimlere Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu’nun (TÜMDEP)adına katılacak  üyelerle ile birlikte  basın toplantısı düzenleyen  Dr. Masum Türker,  “Dış güçler  Türkiye ekonomisini  sıkıştırmak için  sürekli bu hareketleri ve spekülasyonu ekonomiyi zor sokmaya çalışıyor. Türkiye’nin bu ekonomik kuşatmayı aşması ve ekonomik büyüme yanı sıra sermayenin de tabana yayılması için ekonomik düzenin kurulması şarttır” dedi.

EKONOMİK DENETİM DÜZENİ VE EKONOMİDE HESAPLAŞMA DÜZENİ

Dr. Masum Türker açıklamasına şöyle devam etti:

“Ekonominin büyümesi ve dünyada yaratılan katma değerden ülkemizin hak ettiği payı alması mal ve hizmet ihracatı ile gerçekleştiği bilinmektedir. Bu süreçte muhasebe mesleğini ifa eden Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ile Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden oluşan Bağımsız Denetçilerin verdikleri hizmetlere talebin artırılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması şarttır.

Türkiye’nin kuruluşundan bu yana ve özellikle son yıllarda artan Uluslararası rekabet, ekonomimizin kuşatılması olgusunu artırmıştır. Türkiye ekonomisinin bu kuşatmayı aşması ve ekonomik büyüme yanı sıra sermayenin tabana yayılması için ekonomik denetim düzeninin kurulması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ekonomik denetim düzeni ve ekonomide hesaplaşma düzeni Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin hizmetleriyle sağlanması için gerekli yasal ve ikincil düzenlemeler yapılmalıdır.”

Üniversite, Yeşil Pasaport, Alo TÜRMOB Vaadi
Dr. Masum Türker üyelere “Hepimizin TÜRMOB’unu sağlamak için”  girişimci kredisi, yeşil  pasaport, konuk evi yanı sıra üniversite gibi çeşitli vaatlerde de bulundu. İşte o vaatler:   
“Tüm meslek mensuplarının ortak bilgi paylaşım alanı olacak ALO TÜRMOB’u
Tüm meslek mensuplarımızın başkentteki sıcak yuvası olacak TÜRMOB KONUKEVİNİ
Tüm meslektaşlarımızın daha fazla donanım yükleneceği ve lisans alanımızda ki başlıklarda akademiye katkı vereceğimiz TÜRMOB ÜNİVERSİTESİ VE ENSTİTÜSÜNÜ
Meslek mensuplarımızın arasında adil gelir bölüşümünü sağlamak için İŞ KAPASİTESİ (KOTA) uygulamasını ve Tahsilatlarının güvenceye alınmasını sağlayacak mekanizmalar kurmayı 
Meslektaşlarımızın beklentisi olan Yeşil Pasaport hakkını sağlamayı, 
Tüm meslek mensuplarımızın yukarıdaki anlayışımız doğrultusunda huzur içinde meslek icra etmelerini sağlayacak yasal düzenleme ve uygulamaları takip etmek hayata geçirmek gibi projelerimizi hemen ele alacağız. 


 

Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport
Mali Müşavir, Muhasebeciye Yeşil Pasaport

Bakmadan Geçme