• Haberler
  • Ekonomi
  • MASAK'a kara para aklama ihbarı 5 yılda yüzde 264 arttı

MASAK'a kara para aklama ihbarı 5 yılda yüzde 264 arttı

MASAK'a geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 ihbar gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu ihbarlar 5 yılda yaklaşık yüzde 264 artış gösterdi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede mali istihbarat toplama, analiz yapma, inceleme veya yükümlülük denetimlerinde bulunma fonksiyonlarına sahip MASAK'a 2021 yılında 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 ihbar gönderildi.

Söz konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini şüpheli işlemler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırma talepleri, 867'sini ise diğer ihbarlar oluşturdu.

Son 5 yıl içinde alınan bildirimlerde suç gelirlerinin aklanması ve aklamaya konu diğer suçlara yönelik bildirimlerin payı artış gösterdi. 2017'de MASAK'a aklama ve bununla ilgili öncül suçlara ilişkin 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021'de söz konusu bildirimler yüzde 264 arttı.

Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98'i) yükümlü olarak ifade edilen mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafından veya finansal olmayan meslek grupları tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerden oluştu.

82 bin kişi araştırıldı

MASAK tarafından yapılan analiz çalışmaları, vaka bazlı olarak gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128’inci maddesi kapsamında suçtan elde edilen maddi kazanç ve gelirlerin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın veriler üzerinden yapılan stratejik analiz çalışmaları olmak üzere üç farklı türde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 analiz dosyası sonuçlandırılırken bu analizler esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor veya bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor veya bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, suçla mücadele eden adli veya kolluk makamlarına ve bunların yanında konuyla ilgili inceleme veya denetleme yapmaya yetkili diğer idari kurum veya kuruluşlara gönderildi.

Yasa dışı bahis oynatanlara göz açtırılmadı

Yasa dışı bahis oynatma suçuna ilişkin de toplam 432 analiz dosyası sonuçlandırılırken bu dosyalar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü.

Yapılan çalışmalar neticesinde 321 analiz raporu, 54 suçtan elde edilen değer raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan devreden dosyalarla birlikte toplam 163 inceleme dosyasından 51'i sonuçlandırıldı. Bu dosyalarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan analiz değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucu 2021 yılında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması fiiline ilişkin olarak 181 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kurul tarafından yükümlülük denetimi faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde uyum denetimi yapıldı.

Uluslararası iş birlikleri yürütüldü

Ayrıca, 2021'de kendiliğinden yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat birimi tarafından Türkiye'den 803 kez bilgi talebinde veya kendiliğinden bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat birimlerinden 360 defa bilgi istedi.

Bakmadan Geçme