Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı

Merkez Bankası'nın resmi rezervleri kasımda aylık bazda yüzde 1,3 artış kaydetti ve 125,6 milyar dolar oldu.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar doları düzeyine yükseldi.  Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 78,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1 azalarak 39,3 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 17,6 artarak 30,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 24,5 milyar dolar anapara, 5,6 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,6 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 27,3 milyar dolar bir ay vadeli.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 56,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakmadan Geçme