Nebati: Enflasyonu düşürmeye başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisinin son dönemde elde ettiği ekonomik verilerdeki iyileşmeye vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sakarya’da Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuştu.

Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremin olumsuz etkilerine rağmen büyüme rakamlarının ve ekonomik verilerin artıda olduğunu belirten açıklamalar yaptı.

Bakan Nebati, küresel resesyonun yaşandığı, salgın ve deprem sarmalında bulunulan bir iklimde Türkiye'nin olumlu yönde ayrıştığını belirterek söyle konuştu:

İhracatımız Mart 2023 itibarıyla yıllık 255,7 milyar dolara ulaşmış, her geçen gün yeni rekorlar kırmaya devam etmiştir. TÜİK'in dün açıkladığı tüketici güven endeksinin yüzde 87,5 ile salgın öncesi seviyelere yükseldi. Enflasyonu öngördüğümüz şekilde düşürmeye başladık. Tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında 50'lerin altında bir seviyeye ulaşmış olacağız.

"Küresel adaletsizlikler karşısında “dünya 5’ten büyüktür” yaklaşımını kullandık"

Bakan Nebati' Sakarya'daki etkinlikte iş dünyasından katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında dünyada yaşanan sonurlara vurgu yaparak şöyle konuştu:

Bir yandan küreselleşmenin derinleşen etkilerini hissederken, diğer yandan da salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna Savaşıyla zirve yapan gıda, enerji ve tedarik krizlerinin sebep olduğu sorunları birlikte tecrübe ettik, ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu koşullar altında, küresel düzeyde iş birliğiyle barışın tesisini son derece önemsiyor, her zaman çözümün bir parçası olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, buna en güzel örneklerden biridir. Bugün, küresel adaletsizlikler karşısında “dünya 5’ten büyüktür” yaklaşımını çok net bir şekilde ortaya koyabilen, doğru zamanda doğru adımları atabilen güçlü bir liderliğe sahibiz.

"Enflasyonun tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız"

Bakan Nebati, enflasyonun tek haneye ineceğini belirterek şöyle konuştu:

Küresel salgının başlamasıyla birlikte tüm dünyada ortaya çıkan talep yönlü enflasyon sorunu, 2022 itibarıyla enerji ve gıda başta olmak üzere Emtia fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle arz yönlü bir yapıya dönüştü. Küresel salgının başlamasıyla birlikte tüm dünyada ortaya çıkan talep yönlü enflasyon sorunu, 2022 itibarıyla enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle arz yönlü bir yapıya dönüştü. Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladık; tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız. Küresel enflasyon baskıları karşısında uygulamaya konan sıkı para politikalarının, küresel finansın geleceği için bir tehdit unsuru olmanın yanı sıra dünya ekonomisinin giderek resesyona sürüklenme riskini de artırdığını bir kez daha ifade etmek isterim.

Bakan Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar:

Bugün, yaşanan bölgesel ve küresel tüm krizleri fırsata çevirebilen, her alanda stratejik manevra kabiliyeti yüksek bir devlet aklına sahibiz.

Bizler, kendi dinamiklerimizle uyumlu şekilde kendi politikalarımızı uyguluyor, kurumsal ve geleneksel yapılarımızı dikkate alarak ilerlerken milletimizin refahı için gereken tüm adımları atmaktan asla geri durmuyoruz.

ürkiye Ekonomi Modeli

Her ülkenin kendi ekonomik koşullarına göre farklı politika setlerini devreye aldığı bu süreçte bizler, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık.

G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu

Böylelikle, krizlerin zirve yaptığı 2022 yılında dahi yüzde 5,6 büyüyen ekonomimiz, sergilediği güçlü performansla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmayı başardı.

11 ilimizi ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen deprem felaketine rağmen, 2023 yılında da ekonomik aktiviteye dair öncü göstergeler de büyümenin sürdüğüne işaret ediyor.

Tüketici Güven Endeksi

Tüketici Güven Endeksi 87,5 ile salgın öncesi seviyelerine yükselmiş durumda.

İhracatımız

İhracatımız Mart 2023 itibarıyla yıllık 255,7 milyar dolara ulaşmış, her geçen gün yeni rekorlar kırmaya devam etmiştir.

Turizm

Turizmde gerçekleştirdiğimiz pazar çeşitlendirme ve tanıtım faaliyetleriyle turizm gelirimizi 2022 yılında yine Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyesi olan 46,3 milyar dolara kadar yükselttik.

İstihdam

Sergilediğimiz bu güçlü performans, istihdam bakımından da yeni zirvelere ulaşmamızı sağladı. Toplam istihdamımızı Şubat 2023 itibarıyla 31,5 milyon kişiye çıkardık. İşsizlik oranını ise aynı dönemde yüzde 10 seviyesine düşürdük.

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Bu zirvenin gündem maddelerinden biri olan iş yaşamı ve refaha katkı sağlayan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında da önemli mesafeler kat ettik. Hükümet olarak, almış olduğumuz tedbirler ve geliştirdiğimiz teşvik mekanizmaları sayesinde ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 30,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Kadın istihdamına, kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerine sağladığımız kapsamlı destekleri ilerleyen dönemde de artarak sürdüreceğiz.

Sıkı para politikaları nedeniyle ABD ve Avrupa’da yaşanan banka iflasları, küresel ekonomi için tehdit oluştururken, Türk bankacılık sektörümüz, aktif kalitesi, güçlü sermaye tamponları ve süreklilik arz eden kârlılığıyla sağlam bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Öte yandan yeni teknolojiler ve inovatif girişimlerin hem firmalarımızın hem de ülkemizin rekabet gücünü önemli ölçüde artıran faktörler olduğunun da farkındayız.

Ar-Ge yatırımları

Bu sebeple Ar-Ge yatırımlarının artması yönünde sağlam adımlar atıyor, stratejik sektörleri ve teknoloji yoğun yatırımları, selektif kredi politikamızla destekliyoruz.

Yeşil ve dijital süreçl

Yeşil ve dijital süreçlerin iç içe geçtiği İkiz Dönüşüm için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli araç ve şarj altyapısı ile dijitalleşme gibi alanlarda desteklerimizi kesintisiz sürdürüyoruz.

Togg

Bu anlayışla ve milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirerek yerli otomobilimiz Togg’u yollara çıkardık. Bu yıl sonuna kadar toplam 28 bin araç, 2030’a kadar da 1 milyon araç üretme hedefiyle ilerliyor, ülkemizin güçlü yarınlarına yön veriyoruz.

İklim değişikliği

Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği nedeniyle üretim anlayışımızı ve ihtiyaçlarımızı birlikte ele almamız ve bu noktadan hareketle adımlar atmamız gerekiyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’

Enerjide çeşitlendirme stratejimizi pekiştirecek ve dışa bağımlılığımızı azaltacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’mizde nükleer yakıt akışını dün başlattık.

Karadeniz Doğalgazı

Karadeniz Doğalgazı’nı sisteme bağlayarak gücümüze güç katan dev yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik.

Tarımsal sulama

Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin güneş enerjisi ile sağlanması için Güneş Enerji Santralleri ve Sulama Kanalları Projesi’ni hayata geçirdik.

Yeşil yatırım

Dönüşümün en önemli unsurlarından biri olan yeşil yatırımlar için finansman konusunda başta bankalara rehber oluşturması amacıyla sürdürülebilir finansman çerçeve dokümanını, yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası rehberini yayınladık.

Yeşil tahvil ihracı

Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yakın zamanda ilk yeşil tahvil ihracımızı da gerçekleştirerek sürdürülebilirlik kapsamında önemli bir adım attık.

İstanbul Finans Merkezi

Bu doğrultuda, finans sektörünün farklı oyuncularını tek bir çatı altında birleştirecek olan İstanbul Finans Merkezi’nin açılışını geçtiğimiz hafta başında gerçekleştirdik. Bu Merkez, finans sektörümüze katacağı ivmeyle yatırım olanaklarını artıracak, kalkınmamızı güçlü bir şekilde destekleyecektir. İstanbul Finans Merkezi, kısa vadede bölgesel, orta vadede ise küresel bir merkez olarak dünyanın önde gelen finans merkezleri arasında yerini alacaktır. İstanbul Finans Merkezi’nin, 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 finans merkezi arasındaki yerini alması için gereken tüm çalışmayı yapacağız.

Doğrudan yabancı yatırım girişi

Bu hususu bize veriler de apaçık söylüyor: 1975-2001 arası 26 yıllık dönemde ülkemize gelen toplam doğrudan yabancı yatırım girişi sadece 14 milyar dolar olmuştur. İktidara geldiğimiz 2002 yılından 2023 Şubat dönemine kadar geçen yaklaşık 21 yıldaysa bu rakam 254,2 milyar dolara ulaşmıştır. Hiç şüphesiz ki bu, küresel ekonomide önemli bir aktör olarak ülkemizin konumunu teyit eden bir husustur.

İşte bu şiarla, bugün ülkemizi, küresel bir finans merkezine, bir üretim merkezine, teknoloji, lojistik ve turizm merkezine dönüştürme yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak olan bu kritik seçimin ardından gerçekleştireceğimiz güven ve istikrarın yeniden tesis edilmesi ile rekabetçi bir ortamda büyümeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz.

Seçim programımızda da belirttiğimiz gibi 2024-2028 dönemi arasında yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme ile 2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz.

5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturacak, kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz.

Bakmadan Geçme