Nurcular, Demokrat Parti Dedi

Yeni Asya gazetesinin yönetim kurulu bugün ortak imzayla yayınladıkları başyazıyla 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'yi destekleyeceğini açıkladı. Nurcuların yayın organı olarak bilinen Yeni Asya'nın tavrı söz konusu yapılanmanın siyasi tavrını ortaya koydu. Yeni Asya demokrasi sabıkası olan, geçmişte dinsizliği siyasete alet ederek zulüm ve adaletsiz icraatları olması ve Kemalist reflekslerle hareket etmeye hazır olan siyasi hareketlere destek vermemektedir.

İktidara Talip Değiliz

Yeni Asya, tüm siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez paydaşları olarak görmektedir. Aynı zamanda demokrasilerde iktidar kadar muhalefetin de gerekliliğine inanıyor, muhalefeti bir denge ve murakabe unsuru olarak kabul ediyoruz. Bu manada ister “muvafık” isterse “muhalif” olsun herkese yol gösterecek prensipleri anlatmaya devam edeceğiz.

Bizler, Risale-i Nur ölçülerinden aldığımız hakikatler çerçevesinde iktidara talip olma hedefimiz olmadığı gibi diğer cemaatlerin de böyle bir hedefinin olmaması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Askeri, bürokratik ve yargı kaynaklı vesayeti de doğru bulmuyoruz; bu yönüyle demokratik olmayan hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz.

Yeni Asya; din, ırkçılık, dinin siyasete ve siyasetin de dinsizliğe alet edilmesi çerçevesinde hareket eden bütün siyasi oluşumlara mesafelidir; bu manada demokratik zeminlerde, müspet hareket prensibiyle görüşünü ortaya koyarak toplumu aydınlatma misyonuna devam edecektir.

Parlamenter sistem milletin faydasına

Dünyada her geçen gün ağırlığını hissettiren “birlikte yönetme” ilkesi yerine şahısların hâkim olduğu yönetim biçimlerini ve uygulamalarını doğru bulmuyoruz. Meclisin hür olduğu bir parlamenter sistem milletin faydasına olacaktır. 

Yeni Asya; demokrasi sabıkası olan, geçmişte dinsizliği siyasete alet ederek zulüm ve adaletsiz icraatları olması ve Kemalist reflekslerle hareket etmeye hazır olan siyasi hareketlere destek vermemektedir. Bununla birlikte bizler de Üstad Said Nursi’nin zamanın tek parti yöneticilerine verdiği tavsiyeleri dikkate alarak demokratik gelişimi ve değişimi tesis etmeleri için önerilerde bulunmaya devam edeceğiz.

Bizler, hak ve adalet arayışında suçu ispat edilene kadar herkesi masum olarak görüyoruz. Bu en temel insan hakkının göz ardı edilmesi toplum vicdanında derin yaralar açmaktadır. Kimse kendini yargının yerine koymamalı ve adaleti zedeleyici davranışlarda bulunmamalıdır. “İhlas, uhuvvet, tesanüd, muhabbet” düsturlarını da dikkate alarak kendi iç hukukunu ihmal etmeden ve toplumda yanlış algı oluşturmayacak şekilde, mağdur olanların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken, dahili ihtilafların doğmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi ittihat ve uhuvvetimizi sarsacak, değerlendirmelerden uzak durmaya gayret edeceğiz.

Konjonktürel bir tercihte bulunmanın doğru değil

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız temel prensipler çerçevesinde ve Yeni Asya Umumi Temsilciler toplantısında alınan kararlara bağlı olarak siyasi tercihimiz demokratik misyonu devam ettiren Demokrat parti olmuştur.

Son siyasi gelişmelere baktığımızda 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde temel ilkeler üzerinden bir araya gelen ve Demokrat Parti’nin de içinde yer aldığı “Millet İttifakı” fiili olarak devam edememiş ve mahalli seçimlerde pek çok yerde farklı adaylarla seçimlere katılma kararı almıştır. İçinde bulunduğumuz siyasi atmosfere baktığımızda partiler ve adaylar karşısında konjonktürel bir tercihte bulunmanın doğru olmadığına inanıyoruz. 

Demokrat Parti'yi destekmleyeceğiz

Bizim için esas olan hürriyetçi geleneğin devam etmesi ve bu ışığın sönmemesidir. Bütün bunlara bağlı olarak mevcut durumu değerlendirmek için bir araya gelen Yeni Asya siyasi ve içtimaî heyet toplantısında da vurgulandığı gibi 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlerde demokrat misyonu temsil eden Demokrat Parti’yi desteklemeye devam edeceğiz. 

Bakmadan Geçme