Oda ve borsa yönetmeliğine isim ayarı

TOBB'un 'Oda Ve Borsa Şubeleri İle Oda Temsilciliklerinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PAYLAŞ

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) “Oda Ve Borsa Şubeleri İle Oda Temsilciliklerinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık adı ve esnaf-sanatkara ilişkin kanun ismindeki değişiklikler yönetmeliğe de yansıtılmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmelik şöyle:

“ – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş” ibaresi “7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “on altı yaşından büyükler için uygulanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN