• Haberler
  • Ticaret
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini paylaştı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,1 milyar dolar azalarak 156,5 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar dolar azalarak 147,7 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 709 milyon dolar artarak 8,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 687 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar dolar azalışla 12,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 24 milyon dolar artmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 777 milyon dolar azalarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 49 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 378 milyon dolar artışla 1,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,1 milyar dolar artarak 104,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 308 milyon dolar artarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 147,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59’unun dolar, yüzde 36,2’sinin euro, yüzde 2,3’ünün Türk lirası ve yüzde 2,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 34,7’sinin ABD doları, yüzde 41,5’inin Euro, yüzde 17,4’ünün Türk lirası ve yüzde 6,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 147,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 33,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 66,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 25,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Bakmadan Geçme