Prim Borcu Olana, Zamanında Ödemeyene Kredi Yok

Mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda ucuz kredi sağlanmasına yönelik düzenleme TBMM gündemine geliyor. Düzenlemeye göre her ilave 1 istihdam için 100 Bin TL kredi verilmesi öngörülürken prim borcu olanlar, primlerini ve muhtasarları zamanın ödemeyenlere kredi verilmeyecek.

Mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda ucuz kredi sağlanmasına yönelik düzenlemenin yer aldığı torba teklif bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Çekte ibraz yasağının kaldırılması ile 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edilmesini öngören torba teklifte istihdamın desteklenmesine yönelik yeni bir adım atılıyor. Bu hafta hızla kanunlaştırılması hedeflenen teklifte yer alan maddeye göre; ilave istihdam sağlayan ile mart ayında ücretsiz izne çıkardığı işçisini normal çalışmaya geçiren işletmelere kredi desteği verilecek.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek. Bu destek çerçevesinde kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar fondan karşılanacak.

Kredi İçin 50’nin Altında İstihdam Sağlamak Gerekli
12 ay süreyle verilecek destekten mart ayına ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde işçi sayısı 50'nin altında olan işletmeler faydalanacak. İşletmeler çalıştırdıkları işçi sayısına ek olarak 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları işçiler için bir yıl boyunca bu destekten yararlanabilecek. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.

Kanun teklifine göre bu düzenlemeden mart ayında en az 20 gün ücretsiz izne çıkartılmış işçisini normal çalışmaya geçiren işletmeler de yararlanacak. Ücretsiz izindeki işçiler için ilave istihdamdaki işçilerde aranan işe giriş ve ilave istihdam şartı aranmayacak. İlave istihdam ile ücretsiz izindeki işçiler için sağlanacak destekten en fazla 5 sigortalı faydalanabilecek.

Prim borcu olanlara Kredi Yok
Sağlanacak ucuz kredi desteğinden yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, SGK’ya prim, idari para cezası ve gecikme faizi borcu bulunmaması şartı aranacak.

Yapılan kontrol ve denetimlerde sigortasız işçi çalıştıran, bildirdiği sigortalı işçiyi fiilen çalıştırmadığı tespit edilenler destekten yararlanamayacak. Prim borçlarını yapılandırmış olanlar, yapılandırılan taksitlerini zamanında ödemeleri şartıyla destekten yararlanabilecekler.

Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak

5 ilave istihdam için 500 bin TL kredi
Ekonomi Reform Paketi’nde mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam desteği her bir ilave kişi için, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin lira olarak açıklanmıştı. 5 ilave istihdam için 500 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacağı belirtilerek, kredinin 2 yıl vadeli ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacağı bildirildi. Kanun teklifinde vade ve kredi tutarı belirtilmedi. Teklife göre düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek.

Bakmadan Geçme