Sağlık çalışanları yurt genelinde iş bıraktı

Sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle yurt genelinde iş bırakma eylemi yaptı.

Sağlık emekçileri, ülkenin dört bir yanındaki hastanelerde bugün "Emeğimize ve sağlık hakkımıza sahip çıkıyor, ayağa kalkıyoruz" diyerek iş bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dev Sağlık-İş, Genel Sağlık-İş'e üye sağlık emekçileri, tam gün iş bırakarak bir kez daha iktidarı ve Sağlık Bakanlığı’nı uyardı.

TTB Merkez Konseyi'nin açıklamasında, "Sağlıkta Dönüşüm Programı" adı altında sağlık sisteminin artık çökertilip devam ettirilemez bir hâl aldığına dikkat çekilerek “Koronavirüs salgını mevcut sağlık otoritesinin, toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık sistemi, artık sağlık değil sağlıksızlık üretmektedir. Yaşanılan bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık nefes alamıyoruz! Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi” denildi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, Sadi Konuk Devlet Hastanesinde iş bırakan TTB üyesi hekimler adına yaptığı açıklamada, eylemin bir uyarı eylemi olduğunu vurguladı. Küçükosmanoğlu, “Eğer hekimleri görmezden gelmeye devam ederseniz eylemlerimiz devam edecek” dedi.

TALEPLER

Küçükosmanoğlu, sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

• İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7.200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz!

• Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz!

• Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz!

"ARTIK HEPİMİZ 'GEÇİNEMİYORUZ' DİYORUZ"

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi sağlık emekçileri, ‘’hakları ve halkın sağlık hakkı için’’ iş bıraktı. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi sağlık emekçileri tarafından yapılan açıklamada, “İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi, toplum sağlığı için artık önemli bir risk halini almıştır. Bu sistemin yürütülmesi mümkün değildir. Koronavirüs pandemisi, mevcut sağlık sisteminin toplum sağlığını korumak bir yana, daha da riske attığını çok acı bir şekilde önümüze koymuştur. Yüzbinlerce insanımız, yüzlerce sağlık çalışanımız yaşamını yitirirken, sağlık sistemi ve şehir hastaneleri güzellemeleri, bizi derinden yaralamıştır. Bugün gelinen aşamada tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması nedeniyle zor durumdadır” denildi.

Yapılan açıklamada, “Hekimler ve sağlık çalışanları ‘’artık bu şartlarda çalışamıyoruz’’ diyerek istifa etmekte veya imkânı olanlar hemen emekli olmaktadır. Geride kalanlar da, poliklinik (mhrs) yükü ve nöbet sayılarının fazlalığı altında ezilmektedir. Hekimlerimiz yurt dışına göç ederken, tıp fakültesi öğrencileri tus’a çalışmak yerine yabancı dil kurslarına ağırlık verirken, sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için sağlık bakanı ile görüşme taleplerimiz karşılıksız kalmıştır. Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar pandemi döneminde daha da belirginleşmiş, salgını değil algıyı yönetmeye çalışanlar durumu işin içinden çıkılamaz hale getirmiştir. Bunun sonucunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirleri yoksulluk sınırının altına düşmüştür. Artık hepimiz ‘geçinemiyoruz’ diyoruz. Hekimlerin gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme ‘algı’ yönetiminin son örneğidir. Yasa tasarısı TBMM’ye getirildi ve hızla geri çekilmiştir. Daha önce sağlık bakanı tarafından müjde! olarak duyurulan ve Meclis’te bütün partilerin oybirliği ile getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve iç tüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. Sağlık ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Yapılan işin niteliği, riski, sorumluluğu, sağlık personelinin eğitim düzeyi göz önüne alındığında, geri çekilen düzenleme bile maalesef yetersizdir. Sağlık ekip işidir; ekibin her üyesi insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarını hak etmekte, iş barışı bozulmadan hizmet vermek istemektedir. Salgın döneminde yaşamımızı ortaya koyup verdiğimiz özverili emeğin daha fazla değersizleştirilmesine, itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

DÖRT YANDA GREV

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Twitter hesabı üzerinden "Grevdeyiz" notuyla eylemlerden görüntüler paylaştı.

Bakmadan Geçme