Siyonizm-Hristiyan Siyonizmi:Avenjelizm

İsrail savaşa girecek, İsrail işgal edilecek, Avengelistler, Hristiyan siyonistler, (ABD) yardıma koşacaklar, Yahudi Teolijisine göre tüm bölge 'kafirleriyle' savaş yapılacak, Armegedon.Sapkın Kehanetin peşinden koşan kitle dörtyüz milyon kadar bir sayıya ulaşmışlardır, Bu sapkın kehanet için, Amerika'da yüzlerce vaiz ve devlet görevlileri canhıraş çalışma göstermektedirler, 

1- Avenjelizm müjde demektir, müjdeli haber demektir,
2- Avengeliyo, Yunanca müjde demektir,
3- Avenjelizm, incilciler demektir, İncil’in direk mesajıyla amel edenlerdir, dünyayı İncille anlayanlar,
4- Avengelizmi, katoliklerden, Protestanlardan, Lutheryenlerden ayıran fark nedir?
Bu harekatın, Jonathan Edwards, John Wesley, İngiliz George Whitefield gibi, filozofların, din adamlarının, 
HRİSTİYAN SİYONİZM’ine evrilmesidir, (18.Yüzyıl)
5- Gerçekte, Hristiyan ve Yahudiler birbirlerinden nefret ederler, Hristiyanlara göre Yahudiler Tanrı katilidir,
Yahudiler dönemin Roma valisi Pontius Pilatus ile işbirliği yaparak, başhaham ile birlikte, Hz. İsa’yı yargılayarak, “Tanrı İsa’yı” “İlah İsa’yı” yargılayarak, çarmıha gerdiler, dolayısıyla Yahudiler, Hristiyanlar için Tanrı Katilidirler, suçludurlar, bunun sonunda, Orta Çağda, ve 19. Yüzyıl Avrupa’sında çok işkenceler edildi, Tüm Yahudi katliamları Avrupa menşeilidir, 
Sonuçta, Yahudiler bu büyük suçu işlemiş olabilirler, ancak, Mesih’in gelmesi için, Yahudiler’in desteklenmesi gerekmektedir, Onun için;
a-  Arz-ı Mavud’a Yahudiler’in yerleşmesi gerekiyor, bir kısmı ile yerleştiler,
b- Yahudiler’in devlet olması gerekiyor, Oldular,
c-Süleyman Tapınağı’nın yeniden ortaya çıkarılması gerekmektedir, bunun engeli Mescid-i Aksa ve Kubbetu-s Sahra dediğimiz ve içerisinde Muallak Taşı’nın da olduğu mekanların yıkılması gerekmektedir,
Buralarda bulunan tüm insanlar katledilmelidir, 
Burada;
Yahudi Teolojisi diyor ki;
İsrail savaşa girecek, İsrail işgal edilecek, Avengelistler, Hristiyan siyonistler, (ABD) yardıma koşacaklar, Yahudi Teolijisine göre tüm bölge “kafirleriyle” savaş yapılacak, Armegedon.
Sapkın Kehanetin peşinden koşan kitle dörtyüz milyon kadar bir sayıya ulaşmışlardır, 
Bu sapkın kehanet için, Amerika’da yüzlerce vaiz ve devlet görevlileri canhıraş çalışma göstermektedirler, 
sırf Mesih gelsin! diye gözleri dönmüşcesine katliamları dini gaile ile yapmaktadırlar,
Hatta, bu katliamlar çok önemli değildir, İsa yukarıda bunları görmektedir, İsa bu duruma karar verir, diye de bir görüşleri bulunmaktadır,

Bakmadan Geçme