Şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi azaldı

Merkez Bankası şubat finansal hizmetler güven endeksini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Şubat ayında finansal hizmetler güven endeksinin (FHGE), bir önceki aya göre 4,4 puan azalış kaydederek 141,3 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

155 kuruluşun görüşü

Bu sonuçlar, 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.

Talepte artış zayıfladı

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

İstihdam

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

Bakmadan Geçme