Ticari kredi komisyonlarına sınırlama getirildi

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde yapılan değişikliğe göre, kredi kullandırım ücreti 1 yıldan kısa vadede gün süresi oransal düşülerek uygulanabilecek, tahsis ücretine ise limit yenilemelerinde yarısı oranında uygulanacak.

Düzenleme ile yüzde 1.10 olan azami kredi kullandırım ücretinin bir yıldan kısa vadeli kredilerde vade gün süresi dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanmasına karar verildi.

Bu uygulamaya ayrıca geçici bir madde ile mali kuruluşlara Menkul  Kıymet Tebliği kapsamında yer alan kredi kullandırımlarında alınacak ücretleri de kapsamasına karar verildi.

Düzenleme öncesi, bir yıldan kısa vadeli nakdi kredilerde azami yüzde 1.1 olan kredi kullandırım ücreti hesaplamalarında, kullandırılan kredinin vade gün süresi dikkate alınmamaktaydı.

Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında yüzde 1.1 olan azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve nispi olarak düşülerek uygulanacak. Bir yıldan uzun vadeli kredi kullandırımlarında ise vade süresine bakılmaksızın önceden olduğu gibi azami yüzde 1.1 uygulanabilecek.

Eski uygulamada kredi tahsis ücreti, tahsis edilen limitin yıllık yüzde 0.25 geçememekte olup, limit yenilemelerde de aynı azami oran  uygulanmaktaydı.

Tebliğde yapılan değişiklik ile birlikte limit yenilemelerinde ticari kredi limit tahsis ücretinin yenilenen limitin yüzde 0.125'ini geçemeyeceği düzenlendi. Kredi tahsis ücretleri önceden olduğu gibi ilk limit tahsisinde ve limitin artırıldığı durumlarda ilave limit için azami yüzde 0.25 oranındaalınmaya devam edilecek.

Rotatif kredilerde kullandırım ücreti hesaplamasında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Düzenleme mali kuruluşlara, Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'in geçici üçüncü maddesi kapsamında yer alan kredilerden alınacak kredi kullandırım ücretini kapsamakta. Mali kuruluşlardan alınacak diğer ücret ve komisyonlar söz konusu düzenleme kapsamına dahil değil. Değişiklik Menkul Kıymet Tebliği'nde yer alan düzenlemeye bağlı olarak geçici bir süre uygulanacak.

Bakmadan Geçme