Türkiye'de ilk: İBB elektrik dağıtım şirketi kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi elektrik üretimiyle yetinmedi. İstanbul Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İSETAŞ) adıyla dağıtım şirketi de kurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yükselen enerji fiyatlarıyla dört koldan mücadele ediyor. Kurum içi uyguladığı tasarruf tedbirleri ile milyonlarca lira kâr eden İBB, şimdi de yerel yönetimler tarihinde bir ilki hayata geçirdi. 2020 Nisan ayında İstanbul Elektrik Tedarik Anonim Şirketi’ni (İSETAŞ) kuran İBB, bu sayede belediye binaları ve iştirak şirketlerinin elektriğini temin edebilecek. 2021 yılı Ağustos ayıyla elektrik tedarik lisansı alan İSETAŞ, Ekim ayı gibi İmar AŞ’nin elektrik ihalesini aldı. Ardından Kültür AŞ, İGDAŞ ve İSPER’in tedarik işini de üstlenen İSETAŞ, Aralık 2021’de özel sektöre de hizmet vermeye başladı.

İSETAŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın: “Şubat ayı itibarıyla İBB bünyesindeki elektrik ihalelerine giriyor olacağız. Biz, konutlara değil, devlet kurumlarına ve sanayi tesislerine elektrik dağıtımı yapıyoruz. Bu şirket, İBB’nin iştirak şirketi. Dolayısıyla elektrik tedarikinden ve satışından kaynaklanan kazanımları, yine İBB yapısında tutmayı amaçladık. Böylelikle kazanan yine İstanbullu olsun istiyoruz” dedi.

SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL DÜNYADA DA EN BÜYÜK OLACAK

İBB, yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele ederken; sadece tasarrufa değil, yenilenebilir enerji yatırımlarına da ağırlık veriyor. İBB’nin hayata geçirdiği enerji yatırımlarını ise şöyle anlatmak mümkün:

İstanbul Enerji, Silivri Seymen’de Türkiye’nin tek merkezden enerji üreten en büyük Biyokütle Enerji Santrali’ne sahip. Bu santral, Avrupa Yakası’nda toplanıp, depolanan çöplerde oluşan çöp gazından elektrik üretiyor. İBB, buradaki enerji santraline, 2020 yılından bu yana büyük yatırımlar yapıyor. 2020 yılı Ekim ayında 17 megavat (MW) olarak üretime başlayan tesisin kapasitesi, 2021’de 25 MW’a daha sonra 37 MW’a çıkarıldı. Bu kapasite ile Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji üretim tesisi olan ‘Silivri Seymen Enerji Santrali’, 2022 yılında da 45 MW’a çıkacak. Proje tamamlandığında ise, 90 MW’a çıkacak olan santral, bu kapasite ile dünyanın en büyük çöp gazından elektrik üreten tesisi olacak.

TEK NOKTADA 3 YENİLENEBİLİR ENERJİ

Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi’nde çalışan 26 motordan her birinin bacasından 450 derece ısı çıkıyor. İBB, çıkan bu ısıdan bile enerji üretecek. Söz konusu tesise, Atık Isıtan Enerji Üretim Sistemi’ni kuran İBB, 2023 yılında atık ısıdan 5 MW’lık enerji üretecek. Aynı zamanda Silivri Seymen Tesislerine güneş enerji panelleri de koyan İBB, tesiste güneş enerjisi ile elektrik de üretecek. Böylece, bu tesiste üç tip enerji üretim yöntemi olacak:

Birincisi çöp gazı
İkincisi güneş enerjisi
Üçüncüsü ise atık ısıdan enerji

BELEDİYE BİNALARI KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

İBB, hem tasarruf açısından hem de ‘Yeşil Çözüm’ politikası gereği yenilenebilir enerjiye yatırımlarını artırıyor. Bu kapsamda İstanbul Enerji, belediye binalarının çatılarına güneş enerji panelleri kuruyor. Bu sayede de İBB’nin kurumsal binaları 5,5 MW civarında elektrik üretiyor. 6 ay içinde tamamlanacak yeni yatırımlarla İBB’nin güneş enerjisi yatırımı 10 MW’a çıkmış olacak. Yine, İBB iştiraklerinin çatılarına 10 MW’lık elektrik üretecek güneş panelleri kurulacak. Böylece, hem belediyenin elektrik faturasına ödediği miktar azalacak hem de güneş enerjisi ile çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak.

2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİĞİ ÇÖPTEN ÜRETİLECEK

İBB, 2021 yılının son çeyreğinde iki büyük tesisin açılışına imza attı. Bu tesislerin birinde sebze meyve atıklarından elektrik üretilirken, diğerinde çöpler yakılarak elektrik üretiliyor. Biyometanizasyon Tesisi adı verilen tesiste; oksijensiz ortamda yaşayabilen bakteriler aracılığıyla elektrik üretiliyor. Bu bakteriler, zamanla metan gazı oluşturuyor ve bu gaz yakılarak elektrik üretiyor. Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nde ise çöpler ortalama bin derecede yakılarak ısı oluşturuluyor. Bu ısı enerjisi ile su buharlaştırılıyor, oluşan kızgın buhar basınçlı olarak buhar türbinine püskürtülüyor ve türbinin kanatları dönüyor. Türbinin dönmesiyle oluşan hareket enerjisi ise elektrik enerjisine dönüşüyor.

Bir diğer elektrik enerjisinin üretildiği yöntem ise; çöp depolama alanlarından oluşuyor. Avrupa Yakası’nda bulunan Seymen ve Odayeri, Anadolu Yakası’nda bulunan Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahalarında elektrik üretiliyor. Düzenli depolamada atıklar yok edilmeden önce saha kazılıyor, delikli borular yerleştiriliyor. Bu borular sayesinde, çöpün çürümesiyle oluşan metan gazı üretim tesislerine iletiliyor. Bu gaz yakıt olarak kullanılıyor ve elektrik enerjisi üretiliyor.

İBB’nin iştirak şirketi İSTAÇ, bu yöntemlerle 2021 yılında toplam 845 milyon kilovat elektriği çöpten üretti. Bu rakam 1,2 milyon İstanbullunun elektrik ihtiyacına denk geliyor. Tesislerin kapasitesini artırmayı planlayan İBB, 2022 yılında 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacına denk gelen 1,3 milyar kilovat elektriği çöpten üretmeyi planlıyor. İBB, ürettiği bu elektriği şehir şebekesine satıyor. Bu yöntemle İBB hem İstanbul’u çöplerden arındırıyor hem de İstanbulluya hizmet edecek yatırımlarına kaynak sağlıyor.

İŞTE İBB’NİN ELEKTRİK TASARRUF KALEMLERİ

• İBB, 2011 yılından bu yana her yıl düzenli olarak serbest piyasadan ihale usulü elektrik enerjisi temin ediyor. 2021 yılı içinde ulusal tarifeyle karşılaştırıldığında serbest piyasadan ucuza enerji temin edilmek suretiyle yapılan tasarruf 321 bin 684 TL.

• İBB, çift terim tarife yöntemi ile tasarruf sağlıyor. Bu yöntem ile yüksek elektrik tüketimi olan binalar için aylık belli miktar elektrik tüketeceğini, o rakamı aşarsa ceza yiyeceğine dair sözleşme imzalıyor. Bu sayede elektrik firmaları daha ucuz elektrik veriyor. İBB bu yöntemle, 2021 yılında 889 bin 565 TL tasarruf sağladı.

• İBB; park-bahçe, mezarlık, ulaşım hatları gibi sorumlu olduğu aydınlatma sahalarında LED ampule dönerek tasarruf sağlıyor.

• Aydınlatma Sahasının Uzaktan Takip ve Kontrolü Sistemi (SCADA) ile İBB, kent ormanı gibi geceleri kapatılması mümkün olan yerlerin aydınlatmasını kapatıyor. Aydınlatma seviyesini azaltabileceği yerleri de azaltıyor. Böylece, gereksiz enerji harcamalarının önüne geçiliyor.

• İBB, tükettiği elektriğin yüzde 3,5’ini yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Bu kapsamda İBB’ye ait bazı binaların çatılarına Güneş Enerjisi panelleri kuruluyor. İBB binalarında toplam 165 kWh (kilovatsaat) kurulu güç bulunuyor.

• İBB’nin kurumlarından İSKİ, 2021 yılında binalarına kurduğu güneş panelleri ile yaklaşık 152 milyon kilovat elektrik üretti. Bu rakam, ortalama bir ailenin ayda 230 kWh elektrik tükettiği varsayılırsa; yaklaşık 660 bin ailenin bir aylık tüketimine eş değer. Bu elektrik, İSKİ’nin kendi tesislerinde kullanılıyor.

• İETT, 2021 yılında Kurtköy ve İkitelli Garajlarında toplam 136 bin kilovat elektrik üretti. Kurum, 19 milyon kilovat elektrik tüketiyor. Bu tüketim, çoğunlukla garajlarda gerçekleşiyor.

2021 YILI İÇİNDE ULUSAL TARİFEYLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA SERBEST PİYASADAN UCUZA ENERJİ TEMİN EDİLMEK SURETİYLE YAPILAN TASARRUF 321 BİN 684 TL.

İŞTE İBB’NİN ELEKTRİK TASARRUF KALEMLERİ

İBB, 2011 yılından bu yana her yıl düzenli olarak serbest piyasadan ihale usulü elektrik enerjisi temin ediyor. 2021 yılı içinde ulusal tarifeyle karşılaştırıldığında serbest piyasadan ucuza enerji temin edilmek suretiyle yapılan tasarruf 321 bin 684 TL.

İBB, çift terim tarife yöntemi ile tasarruf sağlıyor. Bu yöntem ile yüksek elektrik tüketimi olan binalar için aylık belli miktar elektrik tüketeceğini, o rakamı aşarsa ceza yiyeceğine dair sözleşme imzalıyor. Bu sayede elektrik firmaları daha ucuz elektrik veriyor. İBB bu yöntemle, 2021 yılında 889 bin 565 TL tasarruf sağladı.

İBB; park-bahçe, mezarlık, ulaşım hatları gibi sorumlu olduğu aydınlatma sahalarında LED ampule dönerek tasarruf sağlıyor.

Aydınlatma Sahasının Uzaktan Takip ve Kontrolü Sistemi (SCADA) ile İBB, kent ormanı gibi geceleri kapatılması mümkün olan yerlerin aydınlatmasını kapatıyor. Aydınlatma seviyesini azaltabileceği yerleri de azaltıyor. Böylece, gereksiz enerji harcamalarının önüne geçiliyor.

İBB, tükettiği elektriğin yüzde 3,5’ini yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Bu kapsamda İBB’ye ait bazı binaların çatılarına Güneş Enerjisi panelleri kuruluyor. İBB binalarında toplam 165 kWh (kilovatsaat) kurulu güç bulunuyor.

İBB’nin kurumlarından İSKİ, 2021 yılında binalarına kurduğu güneş panelleri ile yaklaşık 152 milyon kilovat elektrik üretti. Bu rakam, ortalama bir ailenin ayda 230 kWh elektrik tükettiği varsayılırsa; yaklaşık 660 bin ailenin bir aylık tüketimine eş değer. Bu elektrik, İSKİ’nin kendi tesislerinde kullanılıyor.

İETT, 2021 yılında Kurtköy ve İkitelli Garajlarında toplam 136 bin kilovat elektrik üretti. Kurum, 19 milyon kilovat elektrik tüketiyor. Bu tüketim, çoğunlukla garajlarda gerçekleşiyor.

Bakmadan Geçme