Vergi İndirimi Resmileşti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), finansman gider kısıtlaması uygulamasına ilişkin tebliğ yayımladı. Tebliğ ile halka arzlarda vergi teşvikinin detayları da belli oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, Borsa İstanbul'da ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanmasına yönelik açıklamalar da yer alıyor.

Buna göre, indirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için, payların Borsa İstanbul'da kurumlar vergisi kanununa eklenen maddenin yürürlük tarihi olan 17 Aralık 2020 tarihinden sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az yüzde 20 oranında halka arzın gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yüzde 20'lik oranın hesabında halka arz edilen tutarla birlikte ulaşılan toplam sermaye tutarı dikkate alınacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri indirimli oran uygulamasından yararlanamayacak.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 oranında kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak.

2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 oranında kurumlar vergisi alınacak.

Buna göre, finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında uygulanacak.

 Emeklilik şirketleri, Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri ve finansal holding şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurumlar finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklar.

Finansman gider kısıtlaması uygulamasında bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilmesi için bunların yabancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması şartı aranacak.

Gerek geçici vergilendirme dönemlerinde gerekse yıllık dönemde finansman gider kısıtlamasına tabi olunup olunmayacağı hesap döneminin son günü itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi vergi usul kanununa göre çıkarılacak bilanço esas alınarak tespit edilecek.

 

Bakmadan Geçme