Yargıtay'dan emsal miras kararı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddedilen mirasın, ikinci derecedeki mirasçılara geçmeyeceğine hükmetti.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, mirasın ikinci derecedeki mirasçılara geçmeyeceğine karar verdi.

Alacaklısı ölen şirket, vefat eden kişinin çocuklarının kapısını çaldı.

Babalarının mirasını istemeyen tüm çocukları, ‘Tasarrufun iptali' davası açarak mirası reddetti. Asliye Hukuk Mahkemesi, mirasçıların bu talebini kabul etti.

Kararı alacaklı şirket temyiz edince Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, miras hayali kuran ikinci derece akrabaları üzen bir karara imza attı.

"MİRAS, BİRİNCİ DERECEDEKİ MİRASÇILARIN REDDİ SONUCU İKİNCİ DERECEDEKİ MİRASÇILARA GEÇMEZ"

Kararda şöyle denildi:

“Türk Medeni Kanununun 612.maddesinde ‘En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından ret edilen mirasın, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği, tasfiye sonunda arta kalan değerlerin ise mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceği' düzenlenmiştir. Yani murisin en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından ret edilen miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir."

"Bu yasal düzenleme uyarınca, mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras ikinci derecedeki mirasçılara geçmez. Tereke tasfiye olunur, borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısım varsa ret vaki olmamış gibi birinci derece mirasçılarına verilir" denilen kararın devamında, şu ifadeler yer aldı:

"Türk Medeni Kanununun 614.maddesinde mirasçıların sonra gelen mirasçılar yararına mirası reddedebilecekleri düzenlenmiş ise de, somut olayda bu maddeye göre yapılmış bir mirasın reddi talebi olmadığı gibi, murisin tüm mirasçıları mirası ret etmemişlerdir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bakmadan Geçme