Yeni İstihdama Ucuz Kredi

TBMM'ye sunulan teklifte kredi tutarı ve vadesine ilişkin hususlara yer verilmedi. Ancak, söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayında açıkladığı ekonomi paketinde yer alan istihdam desteği, AK Parti milletvekillerince TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile hayata geçirilecek. Teklife göre, yeni işçi istihdam eden işletmelere ucuz kredi desteği sağlanacak.

Sağlanan destekten mart ayındaki işçi sayısı 50’nin altında olan işletmeler yararlanacak. Özel sektör işyeri KOBİ’lerin son 12 aylık dönemde çalıştırdıkları ortalama işçi sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları işçiler için 12 ay süreyle asgari ücret üzerinden ödenen sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin işçi ve işveren payları, bu işletmelerin kamu bankalarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredi faizlerinden mahsup edilecek. Mahsup edilecek aylık prim tutarı bin 341 TL, 12 aylık prim tutarı ise 1610 TL olacak. İlave istihdam edilecek işçinin son üç ay içinde on günden fazla sigortalı bir işte çalışmaması, 4/b kapsamında sigortalı olmaması şartı aranacak.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın imzasını taşıyan haberin detayları şu şekilde:

ÜCRETSİZ İZİNDEKİ İŞÇİ İÇİN DE DESTEK SAĞLANACAK

Bu haktan, mart ayında en az 20 gün ücretsiz izne çıkartılmış işçisini normal çalışmaya geçiren işletmeler de yararlanacak. Ücretsiz izindeki işçiler için ilave istihdamdaki işçilerde aranan işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmayacak.
Gerek ilave istihdam, gerekse ücretsiz izindeki işçiler için sağlanacak destek en fazla 5 işçi için kullandırılacak.

KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, PRİM BORCU OLAN İŞLETME YARARLANAMAYACAK

Destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme faizi borcu bulunmaması gerekecek. Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde sigortasız işçi çalıştıran veya bildirdiği sigortalı işçiyi fiilen çalıştırmadığı tespit edilenler destekten yararlanamayacak.
SGK’ya olan prim borçlarını yapılandırmış olanlar, yapılandırılan taksitlerini zamanında ödemeleri şartıyla destekten yararlanabilecekler.

İŞTEN ÇIKAN İŞÇİNİN YERİNE YENİ İŞÇİ İÇİN DE VERİLECEK

İşe alınacak kişinin son üç ayda on günden fazla sigortalı çalışmamış olması şartıyla, 12 aylık destek süresi dolmadan işten ayrılan işçinin yerine alınan işçiler için de kalan süreyi tamamlayacak şekilde destek verilecek.

KAMUDAN İŞ ALAN İŞLETMELER YARARLANAMAYACAK

Pandemi sonrası uygulamaya konulacak normalleşme desteğinden kamuya ait kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile kamudan alınan ihalelere istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri yararlanamayacak.
Ayrıca, emekli işçiler ile yurt dışında çalışanlar için de destek verilmeyecek.

TEKLİFTE KREDİ KOŞULLARINA YER VERİLMEDİ

Daha önce yapılan açıklamada, ilave her bir işçi için işçi başına 100 bin liraya kadar olmak üzere 5 işçi için 500 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kredi sağlanacağı belirtilmişti. Kredinin 6 ayı geri ödemesiz 2 yıl vadeli olacağı kaydedilmişti.
TBMM’ye sunulan teklifte kredi tutarı ve vadesine ilişkin hususlara yer verilmedi. Ancak, söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki verilecek

Bakmadan Geçme