Yılmaz: Temel çerçevemiz sürdürülebilir kalkınma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki yatırım toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Finansmana erişim konusu en önemli başlıklardan biriydi. Katma değeri yüksek ihracat için Ar-Ge'ye ağırlık verilecek. Afete hazırlık çalışmasının hızlandırılması da konuşuldu.

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine yönelik irademizi vurguluyoruz. Bu kapsamda YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketlerini yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde Meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz.

Yapısal reformların orta vadeli somut etkilerinin yanı sıra, beklenti kanalıyla sağlayacağı kısa vadeli etkileri de önemsiyoruz.

Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz, diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden istikrarlı büyümeyi hedefliyoruz. Temel çerçevemiz sürdürülebilir, istikrarlı bir kalkınma süreci.

Refah artışından tüm kesimlerin adil şekilde faydalanmasını amaçlıyoruz.

Sanayinin daha fazla Anadolu'ya yayılması, herkesin mutabık olduğu bir çerçeve."

Bakmadan Geçme