• Haberler
  • Eğitim
  • YÖK'ün 'sanayide eğitim' desteğinden yararlanan öğrenci sayısı 4 bini aştı

YÖK'ün 'sanayide eğitim' desteğinden yararlanan öğrenci sayısı 4 bini aştı

YÖK'ün 'sanayide eğitim' desteğinden yararlanan öğrenci sayısı 4 bini aştı.

Erol Özvar, veri ve kanıt temelli yaklaşımla politika geliştirme ve karar alma süreçlerini yönettiklerini, buna yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hem nicelik hem nitelik bakımından daha fazla meslek yüksekokulu mezununun sanayi sektöründe istihdamına öncelik verdiklerini belirten Özvar, bu amaçla geliştirdikleri Üniversite-Sanayi Eğitimi Projesi kapsamında, OSB'lerde kurulan MYO'lardaki imalat sektörü ve lojistikle ilgili programlara destek verdiklerini hatırlattı.

YÖK'ün verdiği desteklerin etkili ve verimli şekilde kullanılıp kullanılmadığını izlemek amacıyla destek alan MYO'lardan veri toplandığını aktaran Özvar, bu veriler ile akademisyenlerin yerinde gözetim ve değerlendirme raporlarını esas alarak "Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokulları Genel Değerlendirme Raporu" hazırladıklarını ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda paydaşların ve kamuoyunun dikkatine sunduklarını bildirdi.

İSTİHDAM ÖNCELİKLİ HEDEF

Erol Özvar, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarının iş gücüne katılma ve istihdam oranlarının artırılmasına yönelik ciddi idari, mali ve ekonomik çabalar sarf ettiğini, bu hedefe ulaşmada üniversitelerin de önemli rol oynadığını anlattı.

Yükseköğretimin gençlerin iş dünyasında ve sanayide istihdam edilmesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna işaret eden Özvar, MYO'lara verilen eğitim teşviki ile öğrencilerin sanayi ve iş dünyası ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesini, iş piyasasını tanımalarını, iş becerilerinin ve istihdamlarının artırılmasını ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

YÖK olarak bu hedefler doğrultusunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin nitelikli şekilde yetişmelerini sağlamak ve sanayide iş gücüne katılma oranlarını artırmak için bu teşvik mekanizmasını kullandıklarını belirten Özvar, şöyle devam etti:

"OSB'lerde üretim, istihdam ve sanayi sektörünün kendine özgü bir atmosferi bulunmaktadır. Üniversite-Sanayi Eğitimi Projesi ile öğrencilerimizin sanayinin kendine özgü atmosferi içinde yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Günümüzde genç işsizliğin her ülkede temel bir sorun olarak görüldüğü düşünüldüğünde, MYO'lardan mezun gençlerimizin zaman kaybetmeden iş bulmalarının ve bulundukları OSB'de istihdam edilmelerinin ne denli önemli olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır."

DESTEKLENEN PROGRAM SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Prof. Dr. Erol Özvar, ülkenin nitelikli elemana ihtiyaç duyduğu imalat sektörü ve lojistik alanlarına yönelik belirlenen mesleklere ilişkin 17 farklı ön lisans programına destek sağladıklarını belirterek, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında desteklenen bu programları şöyle sıraladı:

"Alternatif enerji kaynakları teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojisi, dijital fabrika teknolojileri, elektrik/elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, elektronik teknolojisi, endüstri ürünleri tasarımı, endüstriyel kalıpçılık, gıda teknolojisi, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi, kaynak teknolojisi, kimya teknolojisi, lojistik, makine, mekatronik, otomotiv teknolojisi, polimer teknolojisi ve tekstil teknolojisi."

Meslek yüksekokullarının imalat ve lojistik sektörlerine yönelik desteklenmesini istedikleri yeni programları YÖK'e iletebildiğini dile getiren Özvar, OSB'lerde eğitimi uygulama ile birlikte yürüten bu programlara verdikleri desteğin giderek arttığını, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yaptıkları değerlendirmede destek alan program sayısını 30'a çıkardıklarını bildirdi.

KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Erol Özvar, iş yeri ile derslikleri bir araya getiren bu projenin daha fazla sayıda MYO mezununun istihdamıyla sonuçlanmasının, YÖK'ü bu sahada daha fazla yatırım yapmaya yönelttiğini ifade etti.

Üniversitelerden, mezunlarının istihdam süreçlerini daha yakından izlemelerini beklediklerini kaydeden Özvar, "Bu konuda biriken verilerin, üniversitelerimizin istihdam arzının niteliği ve kapasitesi üzerindeki etkileri hakkında ipuçları vermeye başladığını söyleyebilirim. Bu verileri önümüzdeki günlerde kamuoyu ile de paylaşacağız." dedi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILDI

Eğitim desteği verilen programların performans değerlendirmesinde 30 göstergeyi dikkate aldıklarını aktaran Özvar, performans değerlendirmesinde yeterince başarı gösteremeyen meslek yüksekokuluna ve programa eğitim teşvikinin kesildiğini söyledi.

Bu çerçevede 2022 yılında performansı zayıf olan OSB MYO'larda yer alan 9 programın eğitim desteğinin geçici olarak kesildiğini bildiren Özvar, bu programların 2023 yılında yeniden değerlendirmeye alındığını ve performanslarında iyileşme görülenlerin tekrar destek almaya başladığını belirtti.

ÖĞRENCİ BAŞINA DESTEK YÜZDE 20 ARTTI

Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokulları Raporu'nda yer alan bütçe desteği verilerini değerlendiren Özvar, sözlerini şöyle tamamladı:

"2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 8 meslek yüksekokulundaki 33 program yaklaşık 9 milyon liralık eğitim desteğinden istifade ederken 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 15 meslek yüksekokulundaki 62 program yaklaşık 21 milyon liralık eğitim desteğinden yararlanmıştır.

Destekten faydalanan MYO'lardaki öğrenci sayısı ise 1970'ten yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 3 bin 978'e ulaşmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci başına verilen eğitim desteği ortalama yaklaşık 4 bin 500 lira iken bu tutar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortalama yaklaşık 5 bin 400 liraya ulaşmıştır. Dört yıllık süreçte öğrenci başına verilen eğitim desteği yaklaşık yüzde 20 artmıştır. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ise OSB'de kurulan 16 meslek yüksekokulundaki 74 programda öğrenim gören 4 bin 315 öğrenci için 29 milyon 913 bin 75 lira eğitim desteği verilmiştir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenci başına verilen eğitim desteği miktarı ortalama 6 bin 932 liraya ulaşmıştır."

Bakmadan Geçme