Oğuz Güler

İki Ucuz Ve Çok Verimli Yemin Mucizelerine Bakalım Mı?

Oğuz Güler

Aşağıda okuyacağınız olgulara meslektaşlarımın çoğu şaşırtmıştı. Eminim ki sizde şaşıracaksınız. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de kaba yem, et, süt çıkmazında bakanlığın “ölü numarası” yapıp konuya eğilmemesini kınayacağınızı biliyorum. Beş yıldır birçok kez tam sayfa ulusal yayında yazdıklarımı basın müşaviri ve bakanın özel kalemine ikaz etmeme duyarsız kalmaları, yetkili kişilerin anti milli olmalarına yorumlanıyor. Bu çok ucuz, çok verimli ve çok az su ile yetişen iki yem sonuçta açlığı ve küresel ısınmayı da ciddi oranda azalttığını okuyunca elbet şaşıracaksınız.

Aynı Devrim arabamızı engellemeleri, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş vs. ile 2008’e kadar Bayraktar İHA’larını emperyalist işbirlikçilerin engellemeleri gibi BÜROKRASİDE ki kriptoların bu işi engellemelerini göreceksiniz. Şimdi size DEKO ve RAYEY terimlerini kamuoyuna kazandıran biri olarak yazımı mazlum çiftçimize katkı, ucuz yem, ucuz et, süt için sizleri bu yazımı paylaşarak konunun destek olmaya davet ediyorum. Tüm kuramım bilimsel veriler dayanarak çok verimli 2 yem yüzünden dünya meraların %15’ine ağaç dikerek DEKO ile 100 kat, RAYEY ilr 4 bin kat meradan daha fazla yem üretmek en büyük dayanağımız.

Şunu da bilmelisiniz ki fakültelerin Çayır-Mera hocalarının çoğu meraların ormanlaşmasına sıcak bakmıyorlar. Çoğu meraların ıslahı-amenajmanından yanalar. Bu ıslahın başarılamadığını herkes görüyor. Bu yüzden şu soru sorulduğunda cevapta zorlanmaları her şeyi anlatıyor; “Meralar mı, insanlık mı?” Cevap çoğunlukla insan oluyor. Zaten tüm dünyada meralar giderek azalmakta. Bazıları ise susmakla her şeyi anlatıyor. Meralar elbet bedava yem açısından hayvanlara katkı için var olmalı ama hayvanlarında insana hizmet aracı olduğunu biliyoruz. Aslında her alan, her toprak kolayca ormana uygun olmayabilir. O yüzden planlamalar bitene kadar işe şehir ağaçlandırmasından başlamak daha kolay. 

DEKO-Dev Kral Otu-Maralfalfa (Pennisetum hybridum); 

Dev kral otu grubu, ilk etapta Pennisetum purpureum (Fil otu), Pennisetum glaucum (İnci darı) melezi ile oluşan 2n kromozomlu bitkinin kromozomlarının 6n yapılmasıyla ortaya çıkmıştı (Hanna ve ark. 1984). En verimli ve iyi çeşidi şimdilik “süper napier” olarak gözükmektedir. Süper Napier ise Tayland asıllı Dr. Krailas Kiyothong tarafından oluşturulan yine başka 2 Pennisetum melezidir. Bu arada DEKO’da isim kargaşası olduğunu bilmekte fayda var. Karbon salımı yönü ile nötr ve çok hızlı gelişen bir C4-enerji bitkisidir. DEKO çeşitleri genelde 5 m’ye, tropik yerlerde ise 7 m’ye kadar büyüyebilir. Çok rahat 15-80 arası kardeşlenmesi en önemli yanı ve artısıdır. 

Silajlık mısır gibi DEKO silajı asla aflatoksin içermez. Bu en önemli yanıdır. Kıyı şeridimizde dekara 70-100 ton yaş ot verimi olduğu bilimsel rakam olarak 2 yıl gözlemledim. Oysa Tayland ve sıcak ülkelerde bu verimin dekara 120 tonu geçtiğide bilinmektedir.Dünya mera yaş ot veriminin dekara ort. 1 ton olduğundan hareket edersek DEKO’nun çok verimli olduğu anlaşılmaktadır (1’e 100). İç bölgelerimizde her yıl ekilerek üretilebilir. Aksaray’da Nisan ortasına ekildiğinde tek biçimi 4 m civarı boyda 20-30 ton alındığı yem alındığını gözlemlendim. İç Anadolu’da tek yıllık ekim sonucu ort. 4 ton mısır silajı verime göre kuru maddesi biraz az ve nişastası hiç olmasada en az 20-30 ton yani 5-7 kat verim almak elbet çok önemli. Burdur, Isparta gibi geçiş bölgelerinde 2 biçim ile 30-40 ton verim aldığı biliniyor. Sıcak ve kıyı bölgelerimizde 1 kez ekilerek iyi bakımla en az 15 yıl iyi ürün alınabilir. Toprak eksi 8 dereceye ulaşırsa rizomları zarar görüp bitki ölmektedir. Ancak 35-40 cm derine dikilirse bu sorun birçok yerde azalıyor. 35 milyon ton civarında kaliteli kaba yem açığımız için alternatif yem aranırken, mısır silajı ile karşılaştırılan bu bitki; mısırın F1 çeşitlerinin kullanılması ve bununla her yıl tekrarlanan pahalı tohum, taban gübresi, tarla hazırlığı, sürüm, ekim işçiliği, çapa, amortisman, ve mazot maliyetleri DEKO’da olmaz. 

Mısır silajından çok daha fazla yeşil kütle vermesinden dolayı DEKO çok, çok avantajlıdır (Geren ve ark., 2013a, b;). DEKO tüm dünyada tam devreye girince Mısır silajı ekmek için harcanan tohum hayvan için nişasta kaynağı olur. Tohum üretmeye göre 2 kat daha fazla alan tasarruf edilir. Benim çalışmalarım da en önemli nokta şu; DEKO mısır silajına göre çok ucuza mal olması 15 kat daha verimli olmasındandır. Sadece kuru maddesi biraz az ve nişastası yok denecek ölçektedir. Oysa süper napier çeşidi nişasta dışında diğer değerleri ile mısır silajına çok yakındır. Dekar başına kuru madde ise 8-10 kat fazladır. 1 ton DEKO üretmek için 15 ton su, 1 ton mısır silajı üretmek için ort. 75 ton su gerktiği bizim tesbitlerimizle yakında bilimsel bir dergide verim ve su rakamları yayınlanacaktır.

RAYEY-Rafta Arpadan Yeşil Yem-Sulu Yem-Yeşil Yem

 

Diğer bitkiler göre buğdaygillerin üstünde 5-6 kat daha fazla sindirim bakterisi vardır ve çimlenince mucize enzimleri olan Rafta yeşil yem-RAYEY yani “sulu yem” “yeşil yem” olgusuna da kısaca değinelim. RAYEY çift veya altı sıralı arpanın ılık su emdirerek dehliz torbada 1 gün ıslatıp su emen daneleri 3 cm yüksekliğinde raflara serilip 7 gün sonucunda 7 katlı raflarda 30 saniye günde 3-4 kez su püskürterek gübresiz, deposuz yetiştirilen ORGANİK bir yemdir. Bu yem bizzat Melbourne’de benim gözlemlerim ve bilimsel verilerle de örtüşen şekliyle 1.000 m2’de 6.000-9.230 TON evet yanlış okumadınız 6 BİN ton kapalı ortamda yem üretilebilmektedir (Mooney 2005, Al-Haşimi 2012). 7 katlı rafta ve 7 günde 365 gün her iklimde kapalı ortamda üretim yapılabildiği için bizim köylülerimiz alaylı üretimle 1.000 m2’de 4 BİN TON üretim yapabilmekteler. RAYEY üstünde çokça bulunan sindirim bakterileri ve taze olması ile oluşan enzimler sayesinde diğer yemlerin %15-20 daha fazla sindirilmesini sağlayan bir özelliği var. İşte bu yüzden 10 kg yenmiş yemden ort. 6 kg sindirileceğine RAYEY ile 7,5-8 kg sindirilmesi tam bir mucizedir (Arano. C.A., 1976in Peter Ryan., 2003, “The Fodder Factory” pamphlet.,Mooney 2005). Böylece tüm yemlerin %15 fazla sindirilmesi tüm yem açığını kapatır.

DEKO’nun nişastası %1 olduğu için rafta 12-15 günde çimlendirilmiş mısırı belli yüzdeler ile rasyona kattığımızda sindirim bakterilerinin ve yeşil yemdeki enzimlerin oluşturduğu sindirimi arttırma özelliği yüzünden mısır silajlı rasyonlara göre çok daha üstünlük sağlanmaktadır. Bu arada Mısır silajı ile üretilen sütten yapılan peynirleri AB’de aflatoksin yüzünden kısıtlamıştır. Kısaca biz bu 2 yemi birbirlerine sinerji oluşturmalarından dolayı rasyonda beraber kullanmayı savunuyoruz. 

Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz, hayvancılıkta ileri ülkeler niye bu 2 yemin mucizelerini görmemişler? En önemli sebebi ayrı ayrı düşünüldüğünden. DEKO’nun bu denli verimli çeşitleri o dönem verimli Pennisetum melezleri yoktu. Çeşitli DEKO çeşitleri vardı ancak dekara verimleri azdı. Artık önemli çeşitler geliştirildi ve dekara 100 tonu s nhg1 geçmesi uzun bir zaman sonra oldu. Eski değerlerde kuru madde-KM ve metabolik enerji-ME değeri de düşükken bir de nişasta yok ölçeğinde olduğu için DEKO öne çıkamıyor C4 yani enerji bitkisi olarak kullanılıyordu. Farklı Pennisetum melezleri ve kromozom sayıları artırarak bulunan yeni PENNİSETUMLARIN mısır silajına göre 15-20 kat daha verimli olması ile silajının aflatoksin içermemesi ile besin verilerinin de artması dünyada ve bizde yem açığı gidişatı hepimizin çabaları ile değişecek. Çünkü bu yemler yaygınlaşmaya başladı ama İKİSİNİN BİR arada olma mucizelerini ben ortaya koydum. 

Rafta Yeşil Yem-RAYEY-Sulu yem, dikey tarım ile taze, tam organik yem;

Rafta yeşil yem-Rayey-Sulu yem dediğim olgular, çok önemli bir yem kaynağıdır. Yem açığı olan ülkemizde ve dünyada bu açığının kapatılmasında CİDDİYETLE üzerinde durulması gereken bir seçenektir RAYEY. Serin iklim tahıllarının kullanıldığı bu sistemde yetiştirilen yem, hayvan beslemede ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yemin temininde önemli bir kaynak olduğu birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir (Karaşahin M. 2014, 2022, Özkan P. 2012, Mooney 2005, Marsico G. 2009, Fazelli H. 2012). RAYEY’de çift sıralı veya 6 sıralı arpa kullanmak başarıyı arttırmakta ve gübresiz yetiştiğinden TAM ORGANİK ve çok sıhhidir. Elde edilen yeşil yemin kuru maddesinin çok düşük olduğu ama 1 ton yeşil yemin 2-3 ton su ile yetiştiği literatür bilgisidir. Kuru madde sorun rasyon hazırlanırken kuru maddesi çok olan diğer yemlerle kolayca aşılabilmektedir. 

Döl tutmada ki olumlu yönü yüzünden hidroponik üretimin dünya genelinde artırılması ve yaygınlaştırılması gerekliliğini ortaya koymuştur (M. Karaşahin 2014-2022; H. Baytekin 2018; Marciomd. 2009; Micera vd.2009; Dung vd.2010; Al-Karaki ve Al-Haşimi,2012).

Ulusal kanalda Sn. Şule Perinçek’in programında 1 Ekim 2023’de durumu açıkladım! Programı seyretmek isteyenler Youtube’ye “Şule Perinçek Tarımın Kurtuluşu” yazıp tamamını seyredebilir

Tonunu 8.500 TL’ye satılan torba yeme göre tonu 250 TL’ye mal olan yem yaygınlaşırsa yem sanayicilerin işi %20 düşecek ve rekabet bazısını sıkıntıya sokacak. Tonu 250 TL’ye mal olan DEKO yığma tonu 1-1,250 TL paketli tonu 1,5-2,000 TL’dir (2023 Ekim ortası). Bu 2 çok ucuz ve verimli kaba yem entegre faydaları ile Küresel Isınmayı düşürdüğünü unutmayalım. Küresel ısınma tüm dünyanın başlıca sorunu. Bu sorunu hallederken DÜNYA’ DA tarımda kullanılan %70 oranında ki iyi suyun %7,7'si yani Afrika'nın su ihtiyacından çok fazlası suyu tasarruf edebiliriz. Bu olguda ki argümanımızdan Dev Kral otu-DEKO'nun 1 tonunun maliyeti 250 TL, Rafta arpadan yeşil yem-RAYEY'in 1 ton maliyeti BİN TL civarındadır. Samanın tonu 2.250 TL ve torba yemin 1 tonunun 8.500 TL olduğu ortamda fiyatta DEKO 32 kat, RAYEY ise 9 kat daha ucuz oluş rekabet takdirini sizlere bırakıyorum. 

Ciddi verimli ile çok az su tüketirken rafta yeşil yemle %98, dev kral otu ile %92 tarla boşalttığını da unutmamak gerek. DEKO dekara köylü usulü ile 4 bin ton, RAYEY ile dekara 100 ton yem verimi yüzünden dünyada dekara yaş ot verimi 1 ton olan meralara ihtiyaç giderek azalacak. Bu yüzden dünya meraların verimsiz %15'i ormanlaştırınca ağaçlara depolanan C02 ile küresel ısınma 12-15 yıl arasında sera gazı %30 civarı azaltıp şu an 421 ppm olan C02’i 350 ppm’e düşürme imkânı var. Bu fazlalık son 80 yılda insan kaynaklı olduğundan düşürülmelidir. Bu arada dünya da %9 oranında boşalan 142 milyon hektar araziye tarımsal ürünler ekerek dünyada açlıkla mücadele ve küresel ısınmayı çok rahatça azaltabiliriz.

Yazarın Diğer Yazıları