Oğuz Güler

Turizme Dayalı Ekonomi Modeli: TUDEM

Oğuz Güler

Yabancı yatırımcı gelmiyor, Döviz sıkıntısı için tek ÇARE;
Turizme Dayalı Ekonomi Modeli-TUDEM

TUDEM’le yabancı FERDİ yatırımcıdan elde edilen kaynağın yatırım ve üretime tam girmesi ile 1 milyonun üzerinde insanımıza istihdam oluşabilir. Ancak çoğumuzun masa başı iş istemesi yabancılara da yarayacaktır. Deprem yüzünden normal ve kalifiyeli eleman bulmak zorlaştığı için TUDEM’i başarmaya yabancı iş gücüne ihtiyaç olacağı anlaşılıyor. İlave %5-6' dan fazla büyüme sağlayıp, cari açığı sonlandırarak ciddi para kaynağı oluşturduğundan buradan oluşan yatırımlarla üretimin artması, artan üretimle ürünlerin bollaşması, bollaşan ürün ile fiyatların düşmesini sağlayacağından bu düşüşler yüzünden enflasyon düşecek, enflasyon düşünce Faiz’ler düşecek, Swap piyasalar ve faiz lobisinin hainliği azalacaktır. 

Normal Devre Mülklerde (DM) ana para alınır geri verilmez. Biz katılımcılardan alınan parayı 6-10 yıl sonunda müracaat sırasına göre ve AB’de faizlerin düşük olmasından dolayı %3-4 civarı faizle devrecilere paralarını geri vereceğiz. Oysa en son dışarı döviz ile borçlanmamızı yüzde 9,3 ile yaptığımızı bilmekte fayda var. Projeyi beğenen FERDİ yabancı katılımcılar maket üzerinden veya görsellerinden projenin avantajları ile sisteme taksitle katılarak işin başında üye olur. 6-10 yıl gelen para ülkemiz de kullanılır. Sanayi yatırımlarına ekonomimizin riskli olmasından döviz bazında uzun vade de düşük faizli kredi bulma imkânı zaten kalmadığı için yüzde 4 kar payı veya faiz vermek yarı yarıya borçlanmada avantaj demektir. 

İŞ ve AŞ = - (P+F+f)+(-BDM). Bizim yabancı yatırımcıyı düşük faizli dış sermayeye ihtiyacımızı için yabancıyı bizdeki DM’ler de bedelsiz misafir ederek para bulabiliriz. Böylece yabancı sisteme peşin veya taksitle, sürelerine göre işin başında kullanım hakkı parası (P) yatırır (12 yıllık DM için takribi 4.000 €, 24 yıl için 7.000 €). Başta gelen parasal kaynak 6-10 yıl Ekonominin çarklarında kullanılır. Gelen para 6-10 yıl sonra faizi -(P+F+f) ile sahibine geri verilir. Sisteme üye olanlar paralarını faiziyle geri aldığı halde bedelsiz DM’te 12-24 yıl bedava kalır. Para kar payı veya faizi ile geri verilince katılım artar sürdürülebilir bir ekonomi ve turizm yolu açılır. Devremülk’çüler her yıl 24 farklı yere, 24 farklı zamanda gider. Sistemle 1 konuttan 12 konut yapacak para toplanır. 1 konuta 1 haftalık devre için 52 aile para yatırarak bedava kaldıkları yerden “52 hafta X 7.000 € = 364.000 €” para toplanır. 45 m2 içi döşeli konutlar 30.000 €'a mal olduğuna göre konut maliyeti çıkınca 364.000€-30.000 €= 334 bin € para kalır. 12 kat paranın 11 katı EKONOMİMİZDE başta TARIM olmak üzere her sektöre kredi olarak sürdürülebilirlik için para bulmuş oluruz. Paranın 1 birimi Devre Mülklere, kalan 11’lük kısmı ise diğer sektörlerde sürdürülebilir bir yapıyı başlatır. Sisteme başta para yatıranlar kadar devre mülk yapılır. Sonraki yıllarda üyelik devam eder, konutlar artar, sistem devamlı büyür. Gelen para borsaya, bonoya, rezidanslara değil sanayi, maden, tarım, petrol/gaz arama, yazılım,teknoloji vs’ye gideceğinden sıcak para etkisi olmadan her yönde SÜRDÜRÜLEBİLİR bir ekonomik yapı başlar. 


Bu projenin başarılı olması için yurt dışı TUR operatörlerini DM’lerin işletmeciliğine ayrıca ortak etmek ve iyi komisyon vermekte fayda var. Lükse kaynak aktardığımız için ithalata yönelik sanayi ve tarım zorda. TUDEM’le oluşan kaynağın 11 birimi gerekli yerlere aktararak ihmal edilen işlere gidince enflasyon, döviz sorunu biter. Bu Kaynakları piyasaya girmesi ile hazineye ciddi gelir oluşacağından model her yönü ile önemsenmelidir. 72 il ve Kıbrıs’ta düşündüğümüz DM'ler sadece turizmle her yıl bize 25 milyar € civarı ilave döviz kazandırır. Olası 250.000 konuta göre 90 milyar € uzun vadeli ucuz kredi bulma imkânı oluşur. Bu modelin işsizliğe çare olup ülkemizin şantiyeye döndürmesi en büyük katkıdır. TUDEM’le doğuda oluşan 200 bin yeni iş yüzünden bitmek üzere olan PKK’nın eli tam zayıflar. Faiz lobisi ve küresellerin sıcak parayı çekeriz ve diğer tehditleri de biter. Piyasaya giren para her yıl ÖTV, KDV ve vergi ile en az kendinin yarısı kadar parasal kaynak oluşacağı bilinmeli. 


Not: Olası 250.000 konuta harcanacak 7,5 milyar € yatırım, 3 yıl da tamamlanacağı için yılda % 1 büyüme sağlar. Kalan para ise % 5-6 ilave büyüme sağlar. Parayı fazla faizle geri verdiğimiz halde 100 bin konutluk katılım olsa ne zararımız var? Tezimizin % 40’ı oluşsa bile o da 36 milyar € kaynak ve her yıl 10 milyon turist, ilave 10 milyar € turizm geliri demektir. Kendi ihtiyacımızı bulacak petrol ve gaz aramalarına GAP, KOP’a, Tarım yatırımlarına, ithalat ve ihracata dayalı sanayi yatırımlarına ancak TUDEM’den ciddi kaynak bulabiliriz. Bu ara ciddi döviz girişi hain FAİZ lobisini üzeceğini göreceğiz. 
 

Yazarın Diğer Yazıları